Redusert leie ved publikumsbegrensning

Bystyret vedtok torsdag 7. mai halv pris på leie av lokaler for øving og framvisning av kulturaktiviteter så lenge det er begrensninger i antall publikum på arrangement.

Vedtaket betyr at aktører som skal leie seg inn for øving og framvisning av kulturaktivitet på St. Croix-huset, Blå Grotte, kulturskolen eller biblioteket betaler halv pris av det som tidligere er vedtatt i kommunens gebyrregulativ. Det omfatter ikke faste leiekontrakter eller samarbeidsavtaler.

 

– Dette er en vanskelig tid for mange kulturaktører. I flere uker har all kulturaktivitet der folk fysisk møtes vært forbud. Det er nå åpent for arrangement med opptil 50 mennesker, med en meters avstand. Det er vanskelig å tjene til livets opphold på de premissene. Samtidig er ikke kommunen tjent med å ha tomme kulturhus. Vi håper derfor at dette kan bidra til litt økt aktivitet i byen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

 

Fra 15. juni åpner nasjonale myndigheter for arrangement opptil 200 deltakere. Vedtaket fra bystyret er midlertidig og gjelder under begrensingen på antall publikum.

Sist oppdatert: 08. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.