Redusert egenbetaling på kulturskolen ved lav inntekt

Elever ved Kulturskolen i Fredrikstad fra husstander med lav inntekt kan fra høsten søke om redusert egenbetaling.

(Foto: Espen Gresvik Schei)

– Mange familier i Fredrikstad strever i kortere eller lengre perioder med økonomien. Det kan være mange ulike årsaker til dette, som at man mister jobben, helseutfordringer, mange barn, brudd i foreldres samliv også videre. Vi ønsker at alle barn og unge i Fredrikstad, uansett hvilken økonomisk situasjon foreldrene måtte befinne seg i, skal få muligheten til å utøve og oppleve kultur. Reduksjon i egenbetalingen på kulturskolen er et viktig virkemiddel for å oppnå dette, sier Erik Skauen, leder for Kultur- og miljøutvalget i Fredrikstad kommune.

 

Ordningen ble vedtatt av Bystyret i Fredrikstad i desember 2019 og trer i kraft fra august, når kulturskolen starter opp med nytt skoleår. Husstander med samlet inntekt under 4,5 G, som i dag tilsvarer 449 361 kroner brutto, kan søke om redusert betaling.  

 

– Vi ønsker å være en kulturskole for alle og er opptatt av mangfold både innenfor kulturuttrykkene, men også at elevene våre skal representere et mangfold av Fredrikstad. Vi håper og tror at denne ordningen vil gjøre at enda flere barn og unge i Fredrikstad får muligheten til å gå hos oss, sier rektor ved kulturskolen John Einar Halvorsrød.

 Det vil ikke være mulig å søke på ordningen før en har fått tildelt plass for høstsemesteret. Kulturskolen vil komme tilbake med informasjon om hvordan en kan søke på ordningen nærmere skolestart.

Hovedopptak for skoleåret 2020/2021 ved kulturskolen starter 15. mai. Se hvilke linjer som finnes og søk om plass

Sist oppdatert: 06. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.