Råkollen avdeling Fredenlund i karantene

Alle elever ved Råkollen avdeling Fredenlund er satt i karantene etter sterk mistanke om koronasmitte hos en av elevene.

– Vi har valgt å sette alle elevene i karatene i påvente av prøvesvar fordi mistanken om smitte er så stor, og mange av elevene er ekstra sårbare, forklarer kommuneoverlege Guro Steine Letting.

Råkollen avdeling Fredelund er et tilbud til elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Det er 15 elever ved avdelingen.

– Det mulige smittetilfellet på Råkollen er koblet til utbruddet etter høytidsfeiringen i Sarpsborg, forteller kommuneoverlegen.

Karantenen gjelder foreløpig til og med fredag, men vil bli forlenget hvis eleven får påvist koronasmitte. Skolen vil i så tilfelle kontakte foresatte med ny informasjon.

Råkollen består av to avdelinger på to ulike geografiske lokasjoner. Avdelingen på Nabbetorp er ikke berørt.  

Sist oppdatert: 03. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.