Rådmannens forslag til økonomiplan for 2019-2022

Innhold

Rådmannen legger fram sitt forslag til økonomiplan for 2019-2022 for formannskapet 7. juni og for Bystyret 21. juni.

 


Planprosessen for den kommende fireårsperioden er delt i to:

  • Overordnede strategier vedtas av Bystyret i juni
  • Handlingsplan med detaljert budsjett vedtas av Bystyret i desember med utgangspunkt i vårens vedtatte plan, men oppdatert og revidert med nye styringssignaler

I forslag til økonomiplan for 2019 – 2022, er det fokus på overordnet strategivalg og retning med sikte på å etablere et nytt og lavere driftsnivå. Målet er at det framover skal være mulig med planmessige disponeringer innenfor en samlet bærekraftig økonomi.

Driftsrammer og investeringsprioriteringer som vedtas i juni, legges til grunn for høstens ordinære plan- og budsjettprosess med mer detaljer. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?