Rådmannen har blitt kommunedirektør

Bystyret vedtok 20. juni enstemmig å tilby Nina Tangnæs Grønvold stillingen som øverste administrative leder i Fredrikstad kommune, med tiltredelse fra 1. desember 2019.


Bystyret besluttet fra samme dato å endre tittelen på stillingen, fra rådmann til det kjønnsnøytrale kommunedirektør.

Nina Tangnæs Grønvold har vært ansatt i Fredrikstad kommune fra 1. september 2011, først som kommunalsjef/kommunaldirektør for helse og velferd, og fra 19. oktober 2018 som konstituert rådmann.

-Å få være leder for en så viktig, stor og sammensatt organisasjon som Fredrikstad kommune er et privilegium. Tempoet er høyt og utfordringene er mange. Jeg opplever det som veldig meningsfylt og spennende å få bidra til utviklingen av både kommuneorganisasjonen og tjenestene til innbyggerne våre, og ser nå fram til å ta fatt på oppdraget i fast jobb, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Sist oppdatert: 06. desember 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.