Min side Meld fra
Kontakt oss

Råd til barne- og ungdomsforeldre

Korona: Kommuneoverlegen kommer her med råd til foreldre som har barn og ungdom i huset. Informasjonen er oversatt.

De siste par ukene ser vi noe økende covid-19-smitte blant innbyggerne i Fredrikstad. Smitten kommer fra mange ulike kilder og er ikke knyttet til spesielle steder eller grupper. Dette gjør at vi nå går ut med presiseringer rundt de råd og regler som gjelder for å begrense spredning av smitte.

Skal vi klare å holde smitten så mye nede som mulig og samfunnet så åpent som mulig, er det viktig at vi alle sammen følger de råd og regler som er gitt.
En del av smitten som nå påvises i Fredrikstad, har skjedd i utlandet eller i andre kommuner. Folk på reise har vært nær noen som er smittet – gjerne rett før de selv har kjent tegn til sykdom. Derfor er det viktig å huske avstand også når man er andre steder. Spesielt steder hvor det er en del smitte.

Størstedelen av smitten skjer likevel i Fredrikstad. Den skjer først og fremst mellom mennesker som kjenner hverandre fra før. Det er som regel ikke den fremmede på butikken eller bussen som kan smitte deg, det er oftest en i familien eller en venn som er årsak til smitten, gjerne uten å vite det selv.

En del av denne smitten kan vi ikke unngå. Vi må omgås familien vår – og kjæresten. Og det er ok å ha et par faste venner man er tettere sammen med. Vi trenger alle noe nærhet. Men vi må sørge for å holde antall nære kontakter så lavt som mulig, og generelt ha avstand til alle andre. Dette er ikke tiden for å være tett på og mingle rundt i større vennegjenger. Treffes ja, men ikke være fysisk tett. Og vi må holde oss hjemme hvis vi kjenner på tegn til sykdom. Og teste oss raskt hvis vi ikke kjapt blir bedre.

Nasjonale regler og anbefalinger
De mest grunnleggende rådene er de viktigste (se lenger ned).
I tillegg gjelder spesielle regler for karantene, arrangementer, idrett, med mer. Se FHI sine nettsider ved behov: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ .
Mange lurer også på dette med kollektivtrafikken, - om tetthet og bruk av munnbind. Dette har vi spurt FHI om i flere runder, siden gjeldende regler jo er et avvik fra «1-meter´n» som kan være litt vanskelig å se logikken i. De foreløpige svarene er at sentrale myndigheter er avventende til å innføre restriksjoner eller munnbind på kollektivtrafikk generelt, men anbefaler det dersom lokal smittesituasjon tilsier innskjerpende tiltak. Begrunnelsen er at det foreløpig virker å være lite smittespredning på korte kollektivreiser.

Lokale regler og anbefalinger
Fredrikstad kommune følger de nasjonale råd og bestemmelser, men gjør i tillegg en vurdering hver uke av lokal status og behovet for lokale tiltak. I uke 43 har vi gått ut med noen presiseringer og anbefalinger, der det viktigste er å holde antall nærkontakter lavt, teste seg raskt når det er aktuelt, og følge anbefalingene om registrering på spisesteder og munnbind på kollektivtransporten til/fra/i Oslo. Det som gjelder av lokale tiltak finner du til enhver tid oppdatert på: www.fredrikstad.kommune.no/korona

De viktige rådene om avstand, symptomer og test, samt håndhygiene

Alle bør holde minst en meter avstand til alle andre enn de aller nærmeste (som er husstand og evt. et par faste venner). Unntatt her er de minste barna når de er i sine kohorter og noen gitte fritidsaktiviteter. 

Det betyr:

  • Ikke klem på andre eller vær veldig tett
  • Stå med en viss avstand, ca. 1 meter eller mer, når dere er sammen
  • Er dere sammen over tid, f.eks. i møterom eller spiser sammen, sitt med avstand og ha faste plasser (ikke mingle rundt). I dette ligger også at man ikke skal være samlet flere enn at alle kan klare å holde avstand. På privaten gjelder dette maks 5 gjester i hjemmet for voksne og ungdommer. Barn i barneskolealder kan være samlet opp til 20 barn i samme kohort.
  • Kortvarig passering uten prat og nærkontakt, er generelt uproblematisk

For Halloween betyr det: 1) hold dere til kohorter eller de faste, nære ELLER hold god avstand. 2) helst unngå å gå dør-til-dør, da overrekkelse av godteri kombinert med hyggelig prat faktisk bryter med punktene over.

Ved symptomer/tegn til sykdom
Alltid hold deg hjemme. Test deg dersom symptomene ikke går raskt over.

Det betyr:

  • Kjenner du på tegn til forkjølelse, magevondt, hodepine, smaks- eller lukteforstyrrelser eller lignende som du ikke pleier å ha, hold deg hjemme.
  • Går ikke symptomene over dagen etter, kontakt koronasenteret (69381108) for avtale om test. Barn under 12 år kan se an en dag ekstra dersom det er milde symptomer.
  • Se flytskjemaene fra FHI under her.

Håndhygiene og renhold
God håndhygiene begrenser smitten av covid-19, men ikke minst begrenser det smitten av alle andre virus som vi heller ikke vil ha nå, for ikke å måtte holde oss hjemme ekstra mye.

Det betyr:

  • Vask eller desinfiser hender før mat og etter snyting, host, toalettbesøk, samvær med andre enn egen husstand og når man har gjennomført aktiviteter som innebærer berøring med mange ting andre har tatt på.
  • Normalt godt renhold er generelt godt nok med tanke på covid-19. På berøringspunkter der mange ferdes, bør renholdet være daglig. På berøringspunkter som brukes mye, eksempelvis skolepulter, bør det rengjøres dersom annen bruker/kohort skal overta.

Flytskjemaer, barn og voksne

Sist oppdatert: 27. oktober 2020