Publikumsmottak i NAV Fredrikstad er åpent for drop-in mellom kl. 12-14

Avtalte samtaler gjennomføres som normalt.

Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, å benytte seg av nav.no, Ditt NAV eller telefon 55 55 33 33.

Er du syk eller i karantene, må du bli hjemme.

Oppfølging og timeavtaler vil kunne bli gjennomført pr telefon.

Sist oppdatert: 26. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.