NAV Fredrikstad

Publikumsmottaket er åpent fra 09.00 – 15.00 (mandag til fredag). I perioden 12.00 – 14.00 er publikumsmottaket betjent med serviceverter.

Avtalte samtaler gjennomføres som normalt. Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV, å benytte seg av http://nav.no eller Ditt Nav. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger. NAV kontaktsenter kan ringes som vanlig på telefon 55 55 33 33. Nødsituasjon - ta kontakt på 55 55 33 33 (hverdager 09.00–15.00) eller møt opp i publikumsmottaket i perioden 12.00–14.00.

 

Er du syk eller i karantene, må du bli hjemme.

 

Oppfølging og timeavtaler vil kunne bli gjennomført pr telefon.

 

Sosialhjelp kan du søke på www.nav.no/sosialhjelp

 

Bostøtte kan du søke på www.husbanken.no/bostotte

Har du spørsmål om bostøtte kan du ringe 55 55 33 33 og be om å få snakke med en saksbehandler på NAV Fredrikstad.

 

NAV Fredrikstad er Miljøfyrtårn-sertifisert.

 

imagecl30n.png

 

Sist oppdatert: 20. april 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.