Psykisk helsetilbud under koronapandemien

Innhold

Slik er Fredrikstad kommunes tilbud til innbyggere som sliter

 

Psykisk helse:
Fredrikstad kommune har fortsatt et lavterskeltilbud til et bredt lag av befolkningen, og gir tjenester til dem med alvorlig sykdom/problematikk.

Hele landet er inne i en dugnad for å bremse utbredelsen av korona-viruset. Dette innebærer at en rekke behandlingstilbud innen psykisk helse og rus begrenses eller utsettes.

– Våre tjenester legges i hovedsak ikke ned, men de omformes og tilpasses korona-situasjonen. Vi er proaktive og har hyppigere telefonkontakt med tjenestemottakere. Brukermøter avtales i friluft og på andre måter som ivaretar smittevernet, opplyser Ingeborg Anette Mjelde, etatssjef for Friskliv og mestring.

Helseminister Bent Høie har flere ganger tatt opp at situasjonen er vanskelig for sårbare grupper, som mennesker med psykiske vansker og rusproblematikk. Høie framhevet at det i disse tider er viktig at kommunens tilbud er tilgjengelig.

– Mange er berørt av psykisk uhelse, enten ved egen helse eller som pårørende, påpeker Mjelde.

Hun opplyser at alle hennes ansatte er tilgjengelige på egen jobb-PC og mobiltelefon.

– Vi har et proaktivt samarbeid med ideelle organisasjoner og sammen vurderer vi hvordan vi kan drifte alternativer til lavterskeltilbud og væresteder. Vi samarbeider om oversikt og meldingsansvar for å sikre enkeltpersoner som kan være i nødsituasjoner. Vi samarbeider med kommunekjøkkenet og Blå Kors om utkjøring av matpakker, tilrettelagte smittevernspakker og brukerutstyr til aktuelle tjenestemottakere, opplyser Mjelde.

– Vi sikrer våre tjenestemottakere tilgang til livsviktige medisiner, LAR-medisin, Nalokson nesespray (mot opiatoverdose), smitteverns- og brukerutstyr, legger Mjelde til.

Oversikt over tjenestetilpasninger og oppdatert koronalogg finner du på kommunens nettside.

Kontaktinformasjon:
Friskliv og mestring administrasjon tlf. 69 30 67 60
Etatssjef: Ingeborg Anette Mjelde mob. 941 59 640, epost: ingmje@fredrikstad.kommune.no
 

Oversikt over viktigste endringer under koronasituasjonen:

 • Fredrikstadhjelpa:
  Fredrikstadhjelpas vakttelefon (474 79 847) betjenes kl. 09–15 alle hverdager. Fredrikstadhjelpa avlyser ikke avtaler denne perioden, men følger opp brukere med telefonsamtaler eller avtalte turer ut, hvor anbefalte smitteverntiltak følges.
   
 • Pårørendesenteret:
  Vakttelefon (458 78 038) betjenes kl. 09–15 alle hverdager. Brukere følges opp via telefonkontakt.
   
 • Aktivitetssenter U3:
  Holder lukket for innendørs aktiviteter, men brukere følges opp jevnlig via telefon og med mulig tilbud om gå-tur en-til-en. Tilgjengelighet på telefon kl. 09–15 alle hverdager. Telefonnummer til Aktivitetssenteret U3: 404 48 538 / 975 28 536.
   
 • Frisklivssentralen:
  Live-sendinger på Facebook; trening, aktivitetstips, quiz og «bra mat»-inspirasjon. Live-sending kl. 11 alle hverdager på «Frisklivssentralen i Fredrikstad» – åpen for alle.
   
 • Støttekontakter:
  Alle gruppeaktiviteter med støttekontakter avlyses. Gåturer/uteaktivitet i små grupper/en-til-en kan per nå opprettholdes dersom generelle føringer for smittevern følges (avstand på 1 til 2 meter, tur i skog/mark, unngå store forsamlinger). Før møter mellom støttekontakt og bruker avtales, skal det gjennomføres telefonkontakt for å avklare helsetilstand/symptomer. Hvis tvil eller uklart helsetilstand, anbefales kun kontakt per telefon. Hjemmebesøk anbefales ikke, men oppretthold gjerne telefonkontakt.
   
 • Oppfølgingstjenesten og FACT:
  I disse tjenestene prioriteres telefonkontakt, medisinutlevering og formidling av viktig brukerutstyr (smittevern). Ansatte skal opprettholde tilbudet til brukerne, men skal vurdere hvem de kan ringe til i stedet for hjemmebesøk. Det er utarbeidet en prioriteringsliste over brukere som må besøkes og hvilke som kan ringes. Gjennom utlevering av medisiner og matpakker får vi gjennomført tilsyn med den mest sårbare gruppen.
   
 • Rask psykisk helsehjelp (RPH):
  Vi innstiller kurs med oppmøte på Helsehuset. Vi følger våre brukere opp med hyppige telefonkonsultasjoner. Avtaler avlyses ikke og behandlingsforløpene videreføres med justeringer etter helseanbefalingene. Vi deler råd og tips til selvhjelpemateriale, slik at brukene kan fortsette å jobbe med sine utfordringer på egenhånd.
   
 • Samarbeid med ideelle organisasjoner:
  Det er etablert et proaktivt samarbeid med Blå Kors og Kirkens Bymisjon om alternativer til stengte lavterskeltiltak. Et felles team tilbyr utlevering av enkel matpakke til den mest sårbare gruppen, brukerutstyr, smittevern/hygieniske artikler.
   
 • Fysio- og ergoterapi:
  Tjenesten har vært nødt til å legge om driften vår noe i henhold til anbefalinger fra nasjonale myndigheter. Det er kun pasienter med helt nødvendig behov for ergo- eller fysioterapi som mottar oppfølging i form av fysisk kontakt. De fleste får oppfølging via telefon eller videodialog.
   
 • Tverrfaglig rehabiliteringsteam:
  Brukerne følges primært opp via telefonkontakt eller videodialog. Aktive tiltak kan gjennomføres utendørs. Kun fysisk brukerkontakt ved behov for helt nødvendig rehabilitering eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.
   
 • Er du bekymret?
  Trenger du noen å snakke med? Både barn og voksne kan slite med vanskelige følelser i disse dager.
  Ta kontakt med Fredrikstadhjelpa dersom du trenger noen å snakke med. Fredrikstadhjelpa er et tilbud til deg som er over 16 år. Du treffer dem på telefon 474 79 847. Telefonen er åpen hverdager kl. 09.00–15.00. Les mer her
   
  Mental Helses hjelpetelefon (telefon 116 123) og Kirkens SOS (telefon 22 40 00 40) holder døgnåpent og kan være gode alternativer.

 • Hjelp til barn
  Hvis du er under 16 år (eller forelder/foresatt) og trenger noen å snakke med, kan du ta kontakt med Forebyggende tjenester til barn, unge og familier, som er tilgjengelig på telefon 488 64 107 kl. 09.00–15.00 alle hverdager. Dit kan du ringe hvis du er barn, ungdom eller forelder – og trenger noen å snakke med. Du kan også ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. Den er døgnåpen og har også chatløsning på www.116111.no .

Dersom du er alvorlig bekymret for deg selv, barnet ditt eller andre kan du ta kontakt med barnevernstjenesten innenfor kontortid kl. 08.30–15.30 på telefon 69 95 90 00. På kveldstid kan du ringe barnevernsvakta på tlf. 952 96 824.

Sist oppdatert: 26. mars 2020