Psst! Til alle som er glade i tur i skog og mark fra Fredrikstad brann- og redningskorps

Stikkord: Skogbrannfare. Vis forsiktighet. Ansvar. Skogbrannplakater. Ta vare på hverandre!


Vi vet at dere er mange som benytter seg av naturen mye grunnet det fine været vi har, men også den situasjonen vi er i. Tur i skog og mark er godt for både kropp og sjel. Det flotte været vil også si at vegetasjonen begynner å blir tørr. Per nå er det moderat fare for skogbrann, samt gress- og lyngbrann. På www.yr.no oppdaterer de skogbrannindeksen fortløpende i distriktene.

Vis forsiktighet
Vi oppfordrer derfor alle som benytter seg av vår flotte natur i Fredrikstad og på Hvaler til å utvise forsiktighet dersom en benytter seg av bål, engangsgrill og annet utstyr med åpen flamme. Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann.

Ansvar
Det er den som utfører aktiveten som er ansvarlig for brannsikkerheten. Ved bålbrenning og lignende er det den som antenner ilden som er ansvarlig for at det iverksettes sikkerhetstiltak og at ilden er slokket før stedet forlates.

Vi minner også om at det i tidsrommet 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

For de som ønsker mer informasjon kan man lese mer på
Veiledning til forskrift om brannforebygging under § 3. 

Det har allerede vært flere tilfeller gressbranner i vårt distrikt, men dette har vi klart å håndtere før brannen har spredd seg for mye. Brann i skog, gress og lyng er ved større omfang meget tids- og ressurskrevende for våre mannskaper, og i den ekstraordinære situasjonen vi er i nå vil vi unngå dette.

Skogbrannplakater
Vi henger i disse dager opp skogbrannplakater i distriktet vårt. Dersom dere har steder vi ikke har hengt opp setter vi pris på om dere hjelper oss.

Plakatene skrives ut her - fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
eller hentes ved hovedinngangen på brannstasjonen.

Til slutt vil håper vi det går bra med dere alle. Husk å ta vare på hverandre!

Varabrannsjefen viser plakat med skogbrannfare

 

Sist oppdatert: 03. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.