Program for Verdens overdosedag

Innhold

Lørdag markeres Verdens overdosedag på Stortorvet med et åpent arrangement fra klokken 13-14.30. Ordfører Jon-Ivar Nygård holder appell.

Verdens overdosedag vil bli markert rundt 25 steder i Norge, for å minnes de døde og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges. I Fredrikstad står kommunen som arrangør i samarbeid med Fylkeskommunen, Blå Kors, Kirkens Bymisjon og interesseorganisasjonene KRAFT, GatemagaZinet, LPP og RIO.

Hiphop-rap gruppa AWESOMNIA spiller og det blir appeller, minikurs i hjerte-lungeredning og en minneseremoni. På Stortorvet møter publikum stands med ansatte fra ulike instanser som informerer om de mange tiltakene som finnes i Fredrikstad for rusavhengige og pårørende. 

Etter arrangementet holder Britannia kafe åpnet for samvær og dialog. Det serveres kaffe og vafler.

260 nordmenn dør av overdoser hvert år

I 2017 ble det registrert 247 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge. Dette var en nedgang på 13 prosentpoeng fra året før. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte. 2017 hadde 14 kommuner fire eller flere overdosedødsfall, deriblant Fredrikstad med 5 dødsfall. Totalt var det overdosedødsfall blant innbyggerne i 98 kommuner. Flest dødsfall har skjedd i Oslo kommune, med 43 døde i 2017. I Bergen døde 27 personer samme år.

Vi ser en nedgang i antall overdosedøde fra 2016 til 2017 i de kommunene som har deltatt i overdosestrategiens læringsnettverk, da særlig i de største byene. I Fredrikstad har antall overdosedødsfall gått ned i løpet av innsatsperioden 2014-2017, sammenlignet med fireårsperioden forut for satsningen. Nedgangen blant dødsfall i målgruppen injiserende opiatmisbrukere er tydelig for hele perioden. Men, nye brukergrupper og rusmidler kommer dessverre til slik at dødstallene steg noe mot slutten av innsatsperioden. Kjennetegn ved de nye brukergruppene er; eldre, kvinner og velfungerende personer uten kontakt med hjelpeapparatet i rus og psykisk helse. Eksempler på nye type rusmidler er smertestillende opiater/tabletter og GHB.

Verdensomspennende epidemi 

Årlig dør mer enn 200.000 mennesker globalt. Tallet er stigende. Særlig økte dødsfall etter inntak av fentanyler som er svært sterke opioider. Over 8000 dør av overdose i Europa.

Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

I 2019 ble ny nasjonal overdosestrategi 2019-2022 lansert. Gjennom den tidligere strategiperioden har det vært jobbet med lokale handlingsplaner i overdoserammede kommuner. Fra og med 2019 deltar 35 kommuner i læringsnettverket for å utvikle tiltak som styrker det overdoseforebyggende arbeidet. Les mer om innholdet i den nye strategien her; Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

Ved å bruke nalokson nesespray, motgift ved opioidoverdose, kan de som er til stede ved en overdose redde liv før ambulanse kommer. Naloksonprosjektet, som har gått fra å være et pilotprosjekt i Oslo og Bergen, utvides nå til 35 kommuner. I tillegg er nesespray tilgjengelig på blåresept.

SWITCH-kampanjen handler om å påvirke brukerne til å prøve ut mindre helseskadelige inntaksmåter av rusmidler. Et viktig eksempel er overgang fra sprøytebruk til røyking av heroin. Mer informasjon på helsenorge.no

Fredrikstad kommune er fadderkommune i det nasjonale læringsnettverket og deltar i den nasjonale arbeidsgruppen for utarbeidelse av pakkeforløp etter overlevd overdose.
I Fredrikstad kommune har vi flere overdoseforebyggende tiltak – blant annet:

• Nalokson nesespray. Utdeling av nesespray og opplæring av brukere, pårørende og ansatte.
• Switch program. Helseinformasjon og utdeling av røykeutstyr.
• HLR kurs og brannsikkerhetskurs for brukere, pårørende og ansatte.
• Varslingssystem ved farlige stoffer/rusmidler i omløp.
• Feltklinikk med ambulant lavterskel helsetilbud og smittevern. Åpent alle ukedager.
• Oppfølging etter overlevd overdose i samarbeid med ambulansetjenesten på Helsehuset.
• LAR program i samarbeid med LAR poliklinikk, Sykehuset Østfold.

Sist oppdatert: 30. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?