Prioritering av vaksiner til helsepersonell i Fredrikstad

Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres i vaksinekøen sammen med de eldste.
Guro Steine Letting, kommuneoverlege
Kommuneoverlege Guro Steine Letting.

Vaksineringen av helsepersonell er godt i gang, og mange venter på tur. Kommuneoverlegen samarbeider med ledelsen, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten i kartlegging og prioritering av helsepersonell opp mot de nasjonale kriteriene.

20 prosent av vaksinene som kommer til kommunen skal settes på helsepersonell. Hvor lang tid det tar å vaksinere alle helsearbeiderne i kommunen avhenger av hvor mange vaksinedoser kommunen blir tildelt i ukene som kommer.

– Alle skal få vaksine, det er bare snakk om rekkefølge, sier kommuneoverlege Guro Steine Letting, som påpeker at legevakten ikke er ferdig med å vaksinere.

Kommuneoverlegene havner selv langt ned på listen over helsepersonell som prioriteres for vaksine. Grunnen er at det er helsepersonell som arbeider i pasientnært arbeid (behandling eller pleie) som prioriteres først. Med helsepersonell henvises det til Lov om helsepersonell § 48. Kommunen kan også prioritere ansatte uten helsefaglig utdanning dersom de i praksis utfører helse- og omsorgsoppgaver.

De overordnete målene for vaksinasjonsprogrammet er å redusere risikoen for alvorlig sykdom og død, samt å opprettholde essensielle helsetjenester. Disse målene gjenspeiles i prioriteringene.

Folkehelseinstituttet angir kriterier for prioritering, og disse kriteriene må følges av kommunene. Følgende to kriterier er bindende, og det er altså ikke mulig å prioritere vaksiner til helsepersonell ut fra kun ett av disse kriteriene:

• Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte. Dette betyr personell som det finnes få av, som har spesialisert kompetanse, som er vanskelig å skaffe eller erstatte ved omplassering av annet personell og som fyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.

• Helsepersonell som har direkte pasientkontakt hvor smitte med SARS-CoV-2 fra pasient til ansatte er en risiko.

I tillegg har Folkehelseinstituttet foreslått ytterligere fire kriterier som benyttes når gruppene av helsepersonell prioriteres:

1. Økt smitterisiko for uoppdagete, smittede pasienter i førstelinja.
2. Økt smitterisiko med kjent smittede pasienter og risikable prosedyrer
3. Personell som er kritisk vanskelig å erstatte hvis isolering/karantene
4. Personell i nødvendige tjenester som det er større etterspørsel etter ved økt covid19-smitte.

– Vi jobber oss nedover listen. Vi vaksinerer ikke alle på samme avdeling på én gang grunnet forventede bivirkninger. Det betyr at vi vil vaksinere personell innen flere av gruppene samtidig. Men endelig er vi i gang, så nå er det bare å håpe at vi får så mange doser at vi får fortgang i vaksineringen, sier Letting.

Sist oppdatert: 16. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.