Min side Meld fra
Kontakt oss

Prestisjetung pris til kommunens hovedverneombud

Fredrikstad kommunes hovedverneombud, Lise Moe Kristiansen, er tildelt Den Norske Arbeidsmiljøprisen 2022.

– Få personer kan stå på krava på en så behagelig måte som Lise Moe Kristiansen, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen under overrekkelsen av Den Norske Arbeidsmiljøprisen 2022.

Den norske arbeidsmiljøprisen har vært delt ut i over 60 år, og omtales som den «originale arbeidsmiljøprisen». Prisen er en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet.

I sin begrunnelse for tildelingen av årets pris, sier styret i Den Norske Arbeidsmiljøprisen at hovedverneombud i Fredrikstad kommune, Lise Moe Kristiansen, har bygd en solid vernetjeneste, som er godt forankret i organisasjonen. Dette er et resultat som ikke kommer av seg selv. Dette krever engasjement, samarbeidsevne og en tro på vernetjenestens viktige rolle for et godt arbeidsmiljø, og med det et godt arbeidsliv.

– En solid og god vernetjeneste er en viktig forutsetning for et godt arbeidsmiljøarbeid. Lise Moe Kristiansen nyter bred tillit i Fredrikstad kommune. Hun skjøtter rollen som hovedverneombud på en svært ansvarsfull måte, og utmerker seg med kunnskap, trygghet, vennlighet og varme, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

– Lise finner nesten alltid en god grunn til å rose både organisasjonen, kollegaene og lederne, uten at det går på akkord med arbeidet for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for oss alle, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Ikke min pris alene

– Å være hovedverneombud i en stor organisasjon som Fredrikstad kommune er både spennende, givende og krevende. Jeg brenner for et godt og sikkert arbeidsmiljø for alle. Samarbeid med både tillitsvalgte, kommuneledelse og andre som påvirker ansattes arbeidsdag er superviktig, sier hovedverneombud Lise Moe Kristiansen.

– Ikke minst er samarbeid med de øvrige verneombudene viktig, og i Fredrikstad kommune har vi en liten hær av dem (172 stk.). Disse står på for arbeidsmiljøet i kommunen og legger ned en imponerende innsats. Denne prisen er dermed ikke min alene. Den går også til tidligere hovedverneombud nåværende HVO/verneombud, tillitsvalgte fagforeninger, bedriftshelsetjeneste, HR, stab, støtte og ledelse, alle som har bygd sten på sten i arbeidsmiljøarbeidet i Fredrikstad kommune, sier hovedverneombud Lise Moe Kristiansen.

– At vi mottar denne prisen er en boost for arbeidsmiljøarbeidet i kommunen. Det betyr imidlertid ikke at vi er i mål. Arbeidsmiljø er ferskvare. Selv i en travel hverdag må det systematisk vedlikeholdes og passes på, avslutter prisvinner og sentralt hovedverneombud Lise Moe Kristiansen.

Lise Moe Kristiansen
1990 Begynte som hjelpepleier, Hjemmesykepleien Øst
1990–2005 Plasstillitsvalgt Hjemmesykepleien Øst
2005–2009 Plassverneombud Hjemmesykepleien Øst.
2009–2015 Hovedverneombud (HVO) for Seksjon for utdanning og oppvekst og Seksjon for helse og velferd
2015–d.d. Sentralt hovedverneombud
Sist oppdatert: 20. oktober 2022