Min side Meld fra
Kontakt oss

Positive erfaringer med Foreldrekompasset

Det Fredrikstad-utviklede Foreldrekompasset har vært under lupen hos Telemarksforskning.

Foreldrekompasset 1.jpg

– Resultatene fra beregningene våre viser at programmet vil kunne ha en positiv nytte for både kommunen og for samfunnet ellers, forteller forsker Geir Møller hos Telemarksforskning. 

Ideen til Foreldrekompasset oppstod i Fredrikstad kommune. Arbeidet med Foreldrekompasset startet med et prosjekt i 2018 og, er støttet av Østfold fylkeskommune gjennom «Program for folkehelsearbeid i kommunene». Også Bodø kommune har vært inne som samarbeidspartner. I utformingen av programteorien har forskere og kommunalt ansatte jobbet sammen.  

Trygge, tydelige og støttende foreldre  

– Målet med Foreldrekompasset er å støtte foreldrene i å være trygge, tydelige og støttende. Styrking av foreldrene skal i sin tur bidra til å forebygge psykisk uhelse og rusproblemer, og fremme positiv utvikling blant barn og unge, forteller Møller.  

Foreldrene møter Foreldrekompasset på helsestasjonen, i barnehagen og på grunnskolen – altså gjentakende ganger fra barna er små til de går ut av ungdomsskolen. På helsestasjonen gjennomføres Foreldrekompasset i gruppekonsultasjonene, og i barnehagen og på skolen blir foreldremøtene brukt som arena. På denne måten blir alle foreldre involvert.  

Gjennom programmet får foreldrene innsikt i grunnleggende begreper og eksempler knyttet til foreldrerollen, og måten temaet blir presentert på er relevant for barnets alder. De ansatte legger deretter til rette for refleksjonsgrupper, der foreldre deler erfaringer og knytter kontakter.  

Full implementering i Fredrikstad

Fra vinteren 2022 har man i Fredrikstad jobbet for å implementere Foreldrekompasset i alle kommunens virksomheter. Private så vel som kommunale barnehager. Derfor er det gjennomført flere opplæringsdager og for ansatte i Fredrikstad. Fram til nå har over 500 fra helsestasjoner, barnehager og skoler deltatt.

- I tillegg til dette har vi hatt erfaringsnettverk hvert halvår, hvor ansatte fra barnehager og skoler som er i gang med arbeidet kan delta, for å utveksle erfaringer og være med å videreutvikle Foreldrekompasset, sier Ann-Kristin Aarvold spesialkonsulent i seksjon utdanning og oppvekst.

Det er også utarbeidet ulik digital støtte til arbeid med Foreldrekompasset på hver virksomhet.

- Vi har som mål å være fullskala implementert før oppstart av barnehage-skoleåret 2024/25, påpeker Aarvold. Og vi vil også fremover tilby både opplæringsdager, erfaringsnettverk og fagdager, for å fortsette og jobbe målrettet for å gjøre gjennomføringen og kvaliteten mer lik og god. Både ansatte og foreldre har evaluert Foreldrekompasset ved å svare på spørreskjemaer fra kommunen som Telemarksforskning har vurdert. Resultatene viser at begge gruppene er gjennomgående positive. 

Kilde: www.telemarksforskning.no

Sist oppdatert: 21. mai 2024