Politikerne tar stilling til kinodrift

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Fredrikstad Kino bør oppgraderes og utvides hvis driften fortsatt skal være fremtidsrettet og lønnsom for kommunen, konkluderer en mulighetsstudie.

kinosal-web.jpg

 

Bystyret har vedtatt at Fredrikstad Kino skal gis «rammebetingelser til fortsatt å være landets beste kino». På bestilling fra Kultur- og miljøutvalget har Fredrikstad kommune utført en foreløpig markedsbetraktning og en mulighetsstudie for Fredrikstad Kino. Betraktningen og studien legges frem for Kultur – og miljøutvalget 26. januar.

 

Se sakskartet til møtet med sak, mulighetsstudie og markedsanalyse


Kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen presiserer at det er en viktig eierstyringsak som Bystyret nå må ta stilling til.


– De foreløpige betraktningene og konklusjonene er tydelig på at det bør vurderes en utvidelse dersom kommunen skal sikre god styring av den kommunale kinoen og på sikt fortsatt tjene penger på å drive kino. Over tid har kinoen delvis finansiert det øvrige kommunebudsjettet. Vi som kinodrivere må nå sikre at vi ikke i fremtiden risikerer å tape penger på kinodriften vår, sier Holøs Pettersen.


Han sier at økt befolkning i Fredrikstad, økt tilgang på film og annet kulturinnhold på kino, samt godt besøk, gir marked for flere kinosaler her i byen.


– Utviklingen nasjonalt viser at hvis ikke Fredrikstad Kino selv dekker det økte potensialet i markedet, vil andre kinoer trolig etablere seg i konkurranse med det bestående. Det er denne problemstilingen bystyret nå må ta stilling til. Målet er i alle tilfeller at en utvidelse skal være et selvfinansierende tiltak, og i beste fall generere ytterligere inntekter til kommunen. Det er dette vi ønsker å kartlegge gjennom ytterligere undersøkelser og i dialog med markedet, før vi kommer tilbake til bystyret med en beslutningssak, utdyper Holøs Pettersen.


Mulighetsstudiet er utført av en ekstern konsulent og viser til erfaringer fra andre byer der etablerte kinoer kan risikere å miste opptil 75 prosent av besøket ved konkurranse fra et nytt moderne kinosenter. Gitt en slik utvikling vil Fredrikstad Kino være avhengig av kommunale tilskudd for å fortsette driften. En slik driftsløsning vil kunne komme i konflikt med EØS-reglementet.


– Funnene i studiene er i tråd med det jeg har observert i bransjen. Økt komfort og ny teknologi og gjør kinoopplevelsen enda mer spektakulær. Med flere og nye kinosaler kan vi tilby kinopublikummet i Fredrikstad en helt ny
kinoopplevelse. Vi kan åpne opp for mange flere konsepter, arrangementer og et spennende og variert kinotilbud som er i tråd med hva publikum ønsker seg, sier kinosjef Jørgen Søderberg Jansen.


Mulighetsstudiet påpeker at nye saler vil gi anledning til å tilby et større kinotilbud for alle aldre. Differensierte priser gjør at barn og unge fortsatt kan få et moderne tilbud til lave priser sammenliknet med markedet ellers. I tillegg vil en i større grad kunne tilby en større pakke til det voksne publikummet.


– Folk i Fredrikstad er glade i kino. Vi har blitt kåret til årets kino i Norge veldig mange ganger. Vi ser at lokalmarkedet har økt betraktelig siden vi først åpnet for 20 år siden, dermed har vi et stort potensial til å levere enda flere og enda bedre film og kinoopplevelser, avslutter Jørgen Søderberg Jansen.


Fakta
I første omgang planlegger Fredrikstad kommune en prosess med dialog med markedet. En endelig konlusjon på hvordan Bystyret som kinoeiere bør innrette sitt fremtidiige kinotilbud foreslås å avvente til budsjettprosessen for 2022. Saken behandles av Kultur- og miljøutvalget 26. januar, før den går videre til Formannskapet og Bystyret.

Sist oppdatert: 19. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.