Min side Meld fra
Kontakt oss

Plukker epler til sykehjemmene

Inn på tunet-brukerne har tatt på seg oppgaven med å plukke epler for sykehjemmene i Fredrikstad kommune.
HØSTING: Trærne på Stene gård bugner av epler. Her er brukere av dagtilbudet «Inn på tunet» i full sving med å legge eplene i kasser.
HØSTING: Trærne på Stene gård bugner av epler. Her er brukere av dagtilbudet «Inn på tunet» i full sving med å legge eplene i kasser.

Tre Filippa-trær venter på brukerne. Eplene henger høyt, men med gardintrapp og eplefanger går det greit. En gang ble det høstet 650 kilo her. Både trærne og bakken bugner av epler på gården Stene i Onsøy.

Det handler om matauk og kortreist mat, men kanskje mer om mestring og sosialt fellesskap. Leder for Inn på tunet-tilbudet, Mona Skogen, forteller at mange synes det er godt å kunne være til nytte og bidra til fellesskapet. Brukerne har tatt på seg oppgaven med å plukke eplene som trengs, for at beboere på de ti sykehjemmene i Fredrikstad kommune kan få epler til å lage eplekake og eplemos.

Aktiv omsorg i Fredrikstad Kommune har som oppgave å få inn miljøskapende tiltak på sykehjemmene. Månedens aktivitet inngår i dette arbeidet, og er en månedlig aktivitetspakke hvor årstidene blir brukt. Denne måneden er epler et av temaene og blir også brukt som en aktivitet.

– Å skrelle epler og lage eplekake er en fin aktivitet som vekker hyggelige minner og gir gode følelser for mange. Åtte av ti beboere på sykehjem i Fredrikstad har demens. Det betyr blant annet at hjernen fort blir overveldet av for mange inntrykk, og derfor svikter evnen til å utføre ulike aktiviteter. Det er årsaken til at vi tilpasser ulike type aktiviteter og omfang av dem, sier Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef omsorgssentre

Brukerne av Inn på tunet er et dagtilbud for yngre personer med en kognitiv svikt. Dagtilbudet har vært et samarbeide mellom Fredrikstad kommune og gårdbruker Mona Skogen og hennes familie siden 2011. Her bidrar brukerne med rydding i skog og utmark og vedhogst. De luker rosebed på Elingaard herregård og tømmer søppel og klipper gress ved Mølledammen like ved. Også går de tur. Korte, lange, turer ved sjøen, i skogen, gjerne langs den såkalte Fuglekassestien, med fuglekasser som de holder i orden og klargjør, og der de følger fuglelivet gjennom året.

 

KORTREIST MAT: Beboere på Østsiden sykehjem bruker eplene fra Inn på tunet-tilbudet til å lage eplekake.
KORTREIST MAT: Beboere på Østsiden sykehjem bruker eplene fra Inn på tunet-tilbudet til å lage eplekake.

 

 

Sist oppdatert: 14. september 2022