Min side Meld fra
Kontakt oss

Planstrategi for Fredrikstad kommune 2021–2023 – offentlig ettersyn

Fredrikstad kommune skal behandle forslag til oppdatert planstrategi i bystyret 17. juni 2021. I den forbindelse offentliggjøres kommunedirektørens forslag til oppdatert plan 30 dager før bystyrets behandling.

planstrategi.JPG

Kommunal planstrategi er kommunestyrets verktøy for å prioritere mellom planoppgaver i inneværende kommunestyreperiode. Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1.

I forbindelse med bystyresak 56/20 om kommunal planstrategi for 2020–2023 vedtok bystyret den 18. juni 2020 at planstrategien skulle rulleres:
Planstrategien skal rulleres våren 2021. Rulleringen skal legge vekt på endringer i utfordringsbildet og ressurssituasjonen kommunen er i som følge av koronapandemien, og de konsekvenser dette har for plan- og utredningsarbeidet.

Planstrategien er gjennomgått med koronapandemien som bakteppe, og er vurdert i lys av de konsekvenser pandemien har for kommunens samlede kapasitet.

Kommunens utfordringer med bærekraftig utvikling, spesielt med sosial bærekraft, er forsterket som følge av pandemien. Kommunens kapasitet er under press, og en rekke planer og utredninger må skyves på i tid. Det er også foreslått noen justeringer og oppdateringer i planstrategien.

Kommunedirektørens forslag til oppdatert planstrategi kan du lese her: Forslag til rullert planstrategi for Fredrikstad kommune 2021-2023

Sist oppdatert: 15. mai 2021