Min side Meld fra
Kontakt oss

Planlegger for høyere fravær i helsetjenestene

Helse- og omsorgstjenestene i Fredrikstad kommune har plan for sikring av mest mulig normal drift framover.

Fredrikstad kommune har den siste uken registrert rekordhøye koronasmittetall, på grunn av spredning av omikronvarianten. Flere tjenester opplever høyt fravær på grunn av smitte hos medarbeidere, og/eller medarbeiders barn. Det gjøres fortløpende vurderinger av hvilke konsekvenser dette får for tjenestetilbudet, og hvilke tiltak som må iverksettes.

– Vi har god oversikt over situasjonen, og en plan som skal sikre forsvarlighet i helsetjenestene i Fredrikstad. Planen har tiltak ved ulike nivåer av høyt sykefravær i tjenesten. Vi har tiltak vi setter inn, ut i fra om fraværet er 10, 20, 30 eller 40 prosent, sier Janka Ekrem Holstad, direktør for helse og velferd i Fredrikstad kommune.

Skal sikre forsvarlige tjenester

I tiden som kommer kan det bli nødvendig å innskrenke tjenestetilbudet noe. Ekrem Holstad understreker at dette handler om hjelp som ikke er livsnødvendig. Fredrikstad kommune er forpliktet til å levere forsvarlige helsetjenester.

– Kommunen vil samarbeide på tvers av våre etater og virksomheter for å løse bemanningssituasjonen, og slik sikre forsvarlige tjenester. Vi er takknemlige for forståelse og tålmodighet fra innbyggere og tjenestemottakere i den situasjonen vi nå står i, utdyper direktøren.

Jobber med rekruttering

I en plan for drift av helse- og velferdsseksjonen under koronapandemien er det listet opp en rekke tiltak.

– Vi henter inn medarbeidere fra alle vi har rammeavtaler med. Vi rekrutterer nyansatte og tilbyr ansatte større stillingsstørrelse i en periode. Vi søker hjelp fra arbeidsledige med rett kompetanse i kommunen. Vi lønner studenter i praksis når disse benyttes til vanlig drift, og vi vurderer hvilke tjenester vi kan redusere, uten at det går ut over kvaliteten, sier Ekrem Holstad.

– Vi samhandler mellom etatene i helse og velferd, og med andre seksjoner i kommunen, om å omdisponere ansatte mellom avdelinger og virksomheter. Vi kartlegger personell i etatene med helsefaglig kompetanse som i dag ikke arbeider pasientrettet. Ved behov kan vi omdisponere personell med helsefaglig kompetanse, som for eksempel fagkoordinatorer, til pasientrettet arbeid. NAV kan bidra med personell til servicefunksjoner i tjenestene, eksemplifiserer Ekrem Holstad.

Takker pårørende for innsatsen

Pårørende har vært viktige støttespillere gjennom hele koronapandemien.

– Vi takker pårørende, som vi opplever strekker seg langt for å bistå, til tross for at dette har vært et langt løp! Tusen takk, sier Holstad, som fortsetter:

– Jeg er kjent med at våre ansatte i helse og omsorg har pålagt seg selv smitteverntiltak langt utover det vi andre i samfunnet har gjort de to siste årene, i frykt for å smitte sårbare pasienter. I tillegg har vi en svært god vaksinasjonsdekning blant våre ansatte. Dette har vært, og er krevende, og jeg er svært takknemlig for å ha både ledere og ansatte som, gjennom innsats og fleksibilitet, bidrar til at vi skal komme oss gjennom også denne smittebølgen, sier direktør Janka Ekrem Holstad.

Sist oppdatert: 25. januar 2022