Min side Meld fra
Kontakt oss

Planlagt endring i fergetilbudet stoppes

Fredrikstad kommune har igjen 2,4 millioner kroner i statlige midler fra byggingen av gang- og sykkelvei langs Lisleby allé. Disse pengene foreslås nå benyttet til å stoppe planlagte endringer i fergetilbudet.

Den 23. august i fjor ønsket Fredrikstad kommune og Bypakke Nedre Glomma velkommen til offisiell åpning av den nye og flotte sykkelveien med fortau langs Lisleby allé.

Statlige belønningsmidler
Statlige belønningsmidler som ble til overs etter byggeprosjektet tilsvarer 2,4 millioner kroner. Partene i Bypakke Nedre Glomma er nå omforent om å bruke pengene på å opprettholde fergetilbudet på strekningene Sellebakk-Lisleby og Gamlebyen-Ålekilene. Det betyr at dagens rutetilbud med kveldskjøring opprettholdes på begge strekningene. Det er kun nattkjøring på ferga mellom Cicignon og Gamlebyen som vil bli kuttet. 
- Jeg er glad for at partene i bypakka ser verdien av dette tiltaket. Dette viser hvor viktig statlige belønningsmidler er for kommunens satsing på å fremme kollektivtransport, sier Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad.

Bakgrunnen for saken er at bystyret i Fredrikstad i budsjettet for 2023 vedtok å redusere eller avvikle deler av rutetilbudet på byfergene for å spare midler, på grunn av kommunens økte energikostnader.
– Dette er positivt for byens innbyggere. Med disse midlene ser vi at det er mulig å opprettholde store deler av det opprinnelige fergetilbudet i Fredrikstad, sier Elin Tvete, leder for Teknisk utvalg.
 

Sist oppdatert: 11. januar 2023