Min side Meld fra
Kontakt oss

Plan for skolebygg utsatt

Bystyret har vedtatt å utsette Plan for skolebygg og har bedt administrasjonen om å komme tilbake med sak om en faglig vurdering om null-alternativet.

Kommunedirektøren anbefalte i utgangspunktet at nye skoleanlegg og justerte skolekretser skulle legges ut på høring:

Nå har altså bystyret i stedet vedtatt følgende:

«Kommunedirektøren kommer tilbake med sak om en faglig vurdering om null-alternativet som bevarer dagens skolestruktur, med forslag til rekkefølgeplan, tidsplan og kostnadsestimater for anbefalt rehabilitering av dagens skolebygg, basert på teknisk tilstand, funksjonell egnethet og vedtatt strategi for verdibevarende eiendomsforvaltning. Dette som et grunnlag for senere sak om forslag til endelig plan for skolebygg mot 2040».

Forslaget som ble vedtatt ble fremmet av SVs gruppeleder Silje Waters på vegne av flertallet.

Sist oppdatert: 21. juni 2023