Min side Meld fra
Kontakt oss

Plan for skolebygg: Forslår ny høring

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Det kom i fjor inn mange gode innspill til Plan for skolebygg. På bakgrunn av alle innspillene vil kommunedirektøren foreslå at planen legges ut på en ny høringsrunde.

Fredrikstad kommune har satt i gang arbeidet med Plan for skolebygg mot 2040. Planen skal gi en samlet framstilling av alle skoler og alle byggeprosjekter i Fredrikstadskolen fram mot 2040, både nybygg, utvidelser og rehabiliteringer. Det skal være en kapasitetsplan, og den skal bidra til høy kvalitet i opplæringen.   

- Det er viktig at vi har en god plan, som kan bidra til en riktig dimensjonert skolekapasitet. Det vil si at vi bygger riktige bygg til riktig tid, på riktig sted, slik at elever i Fredrikstad har tilgang til tilstrekkelig funksjonelle skoleanlegg, forteller Marianne Bekker.   

Hva har skjedd så langt?

Bystyret behandlet delrapport 1 – vurdering av skoleanleggene, i møte 10. desember 2021. Planens del 1 gir en presentasjon av dagens skoleanlegg. I delrapport 1, som er kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet, ser vi at elevtallet er økende i deler av kommunen, og enkelte skoler har kapasitetsutfordringer allerede i dag. Flere av dagens skoleanlegg har også større oppgraderingsbehov.  

24. mars 2022 behandlet bystyret del 2 av planen: "Byggutvikling – alternativvurderinger og investeringsbehov". Delrapport 2 gir en analyse av når og hvor det er behov for å øke skolekapasiteten og legger fram oversikt over behov og tiltak som må gjøres for at vi skal ha funksjonelle skolebygg i Fredrikstad. Det er her lagt fram flere mulige skolestruktur-løsninger (hvor vi skal ha skoler). Dokumentene ble lagt ut på høring 25. mars og i perioden fram til juni ble det arrangert flere medvirkningsmøter/folkemøter rundt i kommunen. Det har vært et stort engasjement, og det har kommet veldig mange gode og viktige innspill til det videre arbeidet.  

Hva skjer videre?

Administrasjonen har gjennomgått alle innspillene, og jobber nå med å ferdigstille et nytt forslag. Investeringer i skolebygg er store investeringer for Fredrikstad kommune og skolen er en av de viktigste arenaene i samfunnet. Det er viktig og ønskelig at saken blir godt belyst før vi tar en stor og viktig beslutning, som vil være viktig for videre utvikling av Fredrikstad-samfunnet.  

Plan for skolebygg mot 2040 skal legges frem til politisk behandling denne våren. Kommunedirektøren vil da anbefale at planen legges ut på en ny høringsrunde. Dette er fordi det har kommet gode viktige innspill til arbeidet, som gjør at det vil være enkelte endringer i forslaget, sammenliknet med det som ble foreslått i forrige runde. Det jobbes da mot et endelig vedtak av planen mot slutten av 2023.

- Vi er opptatt av at forslaget vi legger frem, og som politikerne skal ta stilling til, er blitt drøftet og involvert så godt som mulig av alle parter, understreker Marianne Bekker.

Sist oppdatert: 15. februar 2023