Pål Henning Klavenes ny virksomhetsleder for styring og eierskap i Fredrikstad kommune

Pål Henning Klavenes (49) er tilsatt som virksomhetsleder for styring og eierskap. Klavenes kommer fra stillingen som kemner i Fredrikstad kommune.

Pål Henning Klavenes er jurist og advokat, utdannet ved Universitetet i Oslo. Han jobber i dag som kemner i Fredrikstad kommune. Klavenes har omfattende erfaring med virksomhetsstyring og internkontroll, og bred kjennskap til skatte- og avgiftsområdet.

Som styrings- og eierskapssjef vil Pål Henning Klavenes få ansvar for blant annet virksomhetsstyring og internkontroll, kommunens eierskapsforvaltning, og samfunnssikkerhet og beredskap. Virksomheten er under oppbygging, og vil spille en sentral rolle i arbeidet med mål- og resultatstyring, effektivisering og utvikling av Fredrikstad kommune de kommende årene.

- Det er med stolthet og ydmykhet jeg går til jobben som styrings- og eierskapssjef. Jeg gleder meg til å videreutvikle styringssystemene sammen med alle de fantastiske medarbeiderne i kommunen, sier Pål Henning Klavenes.
- Jeg har blitt veldig glad i Fredrikstad etter at jeg og familien flyttet hit i 2016, og er takknemlig for å få være med å bygge lokalsamfunnet videre. Jeg skal bidra med bred erfaring fra virksomhetsstyring og internkontroll, og et godt blikk for hvor utviklingsarbeidet gir mest uttelling framover, legger han til.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold er fornøyd med ansettelsen.

- Pål Henning Klavenes har høy kompetanse og omfattende erfaring med virksomhetsstyring, internkontroll, jus og økonomi. Kombinert med et sterkt engasjement for å bidra til utvikling og forbedringsarbeid sammen med gode kollegaer i Fredrikstad kommune, danner dette et svært godt utgangspunkt for å kunne fylle stillingen som styrings- og eierskapssjef på en god måte, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Pål Henning Klavenes tilsettes i ny stilling i Fredrikstad kommune fra 31. oktober, og vil da avslutte kemneroppdraget og gå over i nye oppgaver.

CV – Pål Henning Klavenes

Sist oppdatert: 15. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.