Min side Meld fra
Kontakt oss

Ny skole på Ørmen

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Ørmen transittmottak har startet en innføringsklasse for barn og unge som venter på å få et fast sted å bo.
Ørmen skole har klasserom i kjelleren på transittmottaket. 
Ørmen skole har klasserom i kjelleren på transittmottaket. 

 

– De er så sultne etter å lære og få en struktur i hverdagen. Noen av dem har vært her bare i to dager, men de er allerede ivrige etter å komme i gang med skolegang, sier Elin Tvete.

Hun har gått tilbake til lærergjerningen, etter ni år som heltidspolitiker. Elin Tvete var Senterpartiets gruppeleder i bystyret i Fredrikstad, og var også leder for Teknisk utvalg.

Tvete er opptatt av at innføringsklassen gir barna en positiv skolestart her i Norge. I snitt er barn og unge tre uker på mottaket. Tre av barna har ikke har gått på skole før.

– Fokuset for alle er på grunnleggende norsk, sier Tvete.

Møbler fra Trara skole

Skiltet til Ørmen skole er foreløpig en papp-plakat, ved inngangen til klasserommet i kjelleren. Møbler til klasserommet ble donert av Trara skole.

Ørmen transittmottak ble åpnet 1. mai i år. Mottaket er en del av ankomstberedskapen for asylsøkere, hvor de innkvarteres i påvente av saksbehandling for eventuell bosetting i norske kommuner.

– Barna er på Ørmen i ulikt tidsspenn mens de venter på å få bostedskommune. Vår oppgave er å gi dem meningsfulle dager med opplæring og sosialt samvær innenfor rammer av opplæringsloven, altså knyttet til undervisning. Det blir ord og begrep som er viktig. Rett og slett et første møte med norsk skole, sier konstituert skolesjef Linda Hellingsæther.

Skoledagen deles opp i tre etter ulike aldersklasser. Denne dagen har 1.–4. klasse (6–9 år) undervisning i tidsrommet 08.30 til 09.45, 5.–7. klasse (10–12 år) har undervisning mellom 10.15 og 11.30, mens 8.–10. klasse (13–15 år) har skole i tidsrommet 12.30–13.45.

– Skolen på mottaket skal bidra til å gi barna struktur i en unormal hverdag, men også læring og mestring, sier mottaksleder Arne Adolfsen.

Flest fra Ukraina

Mottaket har plass til totalt 360 beboere, men belegget ligger i snitt på 170 personer. Av disse personene er mange familier og enslige mindreårige med følgepersoner.

I høst har mottaket ligget på snitt et sted mellom 60–85 barn og unge i høst, men dette er høyst variable tall og kan fort endres.

– De fleste barn og unge har vært fra Syria og Ukraina. Akkurat nå er det Ukraina som dominerer, sier Adolfsen.

Skolen har derfor en assistent fra Ukraina som har vært gjennom introprogrammet på Fredrikstad internasjonale skole (FRIS).

Helse- og skoletjenester fra kommunen

Mottaksleder Arne Adolfsen sier han er glad for det gode samarbeidet med Fredrikstad kommune. Det er en Sana mottaksdrift som drifter selve mottaket, men Fredrikstad kommune har fått ansvar for å yte helse- og skoletjenester, og tilsynsfunksjoner for asylsøkerne. Dette finansieres av tilskuddsmidler fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Rita Standal, kommunens spesialsykepleier ved transittmottaket, forteller at det er barn som har vært ved mottaket i flere måneder. Hun er utrolig glad for at alle barna som er på mottaket i noen få dager eller i flere måneder endelig får et tilbud der de får brukt hodet sitt på læring.

– For disse er det enda viktigere med en litt mer meningsfull hverdag. For barn er struktur og normalisering av hverdagen viktig for deres psykiske helse, sier Standal.

Kontaktinformasjon

Arne H Adolfsen Mottaksleder | Ørmen transitt

Telefon: 484 26 250   arne.adolfsen@sana.as

 

Sist oppdatert: 08. november 2023