Min side Meld fra
Kontakt oss

Orienterte formannskapet om Arena Fredrikstad

Etatsjef i Aktive liv André Flatner ga i dag formannskapet en løypemelding på storstua som skal bygges på FMV Vest.

arena fredrikstad.png


Bystyret vedtok i desember 2016 at Arena Fredrikstad skal samlokaliseres med Frederik II videregående skole på Værste med en kostnadsramme på 600 millioner kroner (682 millioner kroner prisjustert til dagens nivå). I 2019 ba bystyret om at Stjernes ønske om å utvide fasiliteter og areal ble innarbeidet som enn mulig endring. Samme år vant konseptet «Campus» plan- og designkonkurranse.

Andre Flatner, etatsjef i Aktive liv, Fredrikstad kommune, presenterte torsdag 3. juni en oppdatert status for formannskapet.

Han fortalte formannskapet at nye beregninger viser at prislappen på prosjektet i tråd med planene slik de foreligger nå er estimert til 887 millioner kroner (P85).

Flatner presenterte samtidig et alternativ 2 med redusert kommersielle arealer og uten tilrettelegging for aktiviteter på taket. Dette alternativet er estimert til 779 millioner kroner (P85).

Etatssjefen forklarte at den økte kostnaden blant annet skyldes høyrere utgifter på tomtekjøp, andre og dyrere løsninger for fundamentering, prisøkning på materialer og nye energikrav som gir økte lyskostander.

I sin orientering lanserte Flatner muligheten til å kutte kostander ytterligere. Han sa dette for eksempel kan gjøres ved at Stjernen overtar kommersielle arealer rålokaler, ved å redusere multifunksjon i arenaen, ved å redusere standard, redusert arrangement- og publikumsfasiliteter og ytterligere reduksjon av kommersielle arealer. Det kan også jobbes med entrepriseform og samspill med markedet for å ytterligere ta sluttkostnaden ned.

Administrasjonen i Fredrikstad kommune foreslo å komme tilbake til Bystyret med en sak politikerne kan ta stilling til i løpet av høsten.

Se video av hvordan Arena Fredrikstad er tenkt

 

Det vil bli mulig å se orienteringen på Kommune-TV når formannskapet er ferdig.  

Sist oppdatert: 03. juni 2021