Min side Meld fra
Kontakt oss

Organisasjonsdirektøren slutter i kommunen

Direktør for organisasjon i Fredrikstad kommune, Mette Strand Leistad, slutter som organisasjonsdirektør fra 1. juli 2024.

Gjennom de siste tre årene har kommunen gjennomført omfattende omstillingsarbeid, relatert til økonomisk bærekraft og ny organisering, der organisasjonsdirektøren har ledet og frontet omfattende og krevende utviklings- og endringsprosesser.

- Som organisasjonsdirektør har Mette Leistad fra 2021 hatt en ledende rolle i omstilling og fornyelse av kommunen, og gjennom dette lagt til rette for en økonomisk mer bærekraftig og fremtidsrettet kommuneorganisasjon. Vi vil takke Mette for det omfattende og gode arbeidet som er nedlagt. Hun har utmerket seg som en leder med sterk gjennomføringsevne, noe som har hatt stor betydning for endringsarbeidet i kommunen. Jeg ønsker henne lykke til med nye utfordringer når den tid kommer, sier kommunedirektør kst. Ole-Henrik Holøs Pettersen.

- Det har vært tre spennende og krevende år, hvor jeg har ledet an i kommunens arbeid med omstilling og endring, og gjennom dette formet en bærekraftig og fremtidsrettet kommune. Når de omfattende endringsprosessene nå er gjennomført og iverksatt, ønsker jeg å gå videre for å bruke min kompetanse utenfor kommunen, sier Leistad. Jeg vil savne mange gode kolleger, avslutter Mette Strand Leistad.

Mette Strand Leistad fratrer stillingen som direktør for organisasjon fra 1. juli, og vil være ansatt i Fredrikstad kommune til 31. desember 2024. I perioden vil hun være tilgjengelig for Fredrikstad kommune.

Sist oppdatert: 07. mai 2024