Min side Meld fra
Kontakt oss

Ordføreren tok første spadetak for Trosvikhallen

Ordfører Siri Martinsen satte seg i gravemaskinen og fikk æren av å ta det første offisielle og høytidelige spadetaket for Trosvikhallen. Nå er byggingen endelig i gang.

Ordfører Siri Martinsen i gravemaskinen

- Det er med stor glede at jeg står her for å markere oppstarten for byggingen av Trosvikhallen, et prosjekt som har vært sterkt ønsket i flere år, sa ordfører Siri Martinsen, som fikk æren av å ta det første offisielle og høytidelige spadetaket fra gravemaskinen.

Trosvikhallen bygges som en flerbrukshall. Behovet for en flerbrukshall tilrettelagt for flere ulike aktiviteter ble først beskrevet i en mulighetsstudie i 2012. Dagens hall for kroppsøving ved Trosvik skole er utdatert og det ble besluttet å bygge ny flerbrukshall som plasseres på eksisterende parkeringsplass.

Fremtidsrettet hall

Trosvikhallen representerer en ny måte å tenke idrettshall på, ved å legge til rette for ulike aktiviteter. Flerbrukshallen gir skolen en fremtidsrettet hall for kroppsøving, lokalsamfunnet en spennende aktivitetshall, idretten en håndballbane, og korpsene øvingslokale i aktivitetssal med tilhørende lagerrom. Dessuten vil hallen inneholde et unikt motorikknett som er designet for å gi fleksibilitet i trening og undervisning. Nettet er et pilotprosjekt i norsk sammenheng.

Entreprenør er Betonmast AS og arkitekt er Link Arkitektur.

Viktig møteplass

- I en tid der det meste kan løses via en digital skjerm, er det viktigere enn noen gang å ha fysiske møteplasser som en slik flerbrukshall. Her kan folk møtes, trene og spille sammen, og bygge relasjoner. En flerbrukshall kan skape fellesskap og tilhørighet. Mitt håp er at flerbrukshallen kan bidra til kommunens mål om «Flere mennesker, mer aktive, enda oftere», noe som er viktig i en by som er blitt en Global Active City – og hvor aktive skoler er en satsning. Rett før jul ble det hengt opp en ny plakett på rådhusveggen i gågata. For kommunen vår har blitt sertifisert gjennom programmet Global Active Cities. Kun et titalls andre byer i verden har denne statusen. Jeg ser fram til å se Trosvikhallen ta form og bidra til «Flere mennesker, mer aktive, enda oftere», sa ordføreren før hun med stor glede satte seg i gravemaskinen for å ta det første spadetaket for dette spennende prosjektet.

Framdrift

Hvis alt går etter planen skal Trosvikhallen stå ferdig om ett års tid, i februar 2024.

Mer og oppdatert informasjon om byggeprosjektet får du her.

Ordfører Siri Martinsen tar første spadetak for Trosvikhallen
Ordfører Siri Martinsen tar første spadetak for Trosvikhallen

 

Sist oppdatert: 12. januar 2023