Ordfører Nygård: Rådmann Ole Petter Finess åpner for å gå av

Innhold


Rådmann Ole Petter Finess har i dag gitt beskjed til ordfører og representanter for de politiske partiene at han åpner opp for å forhandle en avtale hvor han løses fra sin arbeidskontrakt som rådmann i Fredrikstad kommune.

Den 21. juni i år behandlet Bystyret i Fredrikstad granskningsrapportene fra Simonsen Vogt Wiig og PwC. Rådmannen fikk kritikk fra Bystyrets flertall. Bystyrets mindretall uttrykte mistillit til rådmannen. Ole Petter Finess ga uttrykk for at han ville gjøre vurderinger av sitt arbeidsforhold som rådmann som følge av at et stort mindretall fremmet mistillit til ham. Rådmannen lovet avklaring før det politiske arbeidet starter opp igjen etter sommerferien.

I dag har Ole Petter Finess medelt oss at han ønsker å fratre betinget en avtale med kommunen som løser ham fra arbeidskontrakten. Finess begrunner sin avgjørelse med at han har gjort en helhetlig vurdering av kommunens situasjon, egen situasjon og integritet og hensynet til familien. Som ordfører respekterer jeg rådmannen sin avgjørelse og har forståelse for de avveininger han har gjort. Det er likevel med stort vemod vi mottar beskjeden.

Finess har vært en god rådmann for Fredrikstad kommune. I hans tid har Fredrikstad kommune levert svært gode resultater på både tjenester og økonomi. Han har dessuten løftet kommunens samfunnsutviklerrolle høyere opp på dagsorden. Jeg vil trekke fram næringspolitikk og satsningen på Smart Fredrikstad som to av flere gode eksempler på det.


Jon-Ivar Nygård
Ordfører

Sist oppdatert: 20. august 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?