Oppsummering smittetall for Fredrikstad

Oppsummering smittetall for Fredrikstad pr 03.09.2020.


Onsdag ble 26 personer bekreftet smittet med korona i Fredrikstad.
Elever ved fem skoler er i karantene.

Fra fredag 28.08.20 til og med tirsdag 01.09.20 testet 35 personer i Fredrikstad positivt på korona. Av disse er 31 koblet til et konkret miljø, mens fire har blitt smittet på annet vis.

De fire som har blitt smittet på annet vis er kartlagt, smittevei er kjent og nærkontakter er kontaktet. Av de 31 som er smittet i et konkret miljø er 15 smittet i forbindelse med feiringen av en muslimsk høytid. 16 er smittet i en utvidet storfamilie. Det har vært kontakt mellom disse to «klyngene».

Samtlige er kartlagt, smittevei og nærkontakter er kontaktet.

Onsdag 02.09.20 testet 26 personer positivt på korona i Fredrikstad.
Samtlige av disse er blitt smittet i forbindelse med feiringen av en muslimsk høytid.
Det jobbes nå med å kartlegge disse. Smittevei er kjent og de fleste nærkontakter kontaktet.

Totalt er 210 personer i Fredrikstad bekreftet smittet med korona siden mars 2020.


Fem skoler berørt

Fem skoler og en barnehage er så langt berørt av smitteutviklingen i Fredrikstad.

Hauge skole

 • Smitte: 2. trinn, 5. trinn, 7. trinn
 • Tiltak: Skole stengt ut uka.
 • Undervisning: Hjemmeundervisning ut uka for hele skolen.

Begby skole

 • Smitte: 2. trinn, 8. trinn, 10. trinn
 • Tiltak: Karantene for berørte trinn. 
 • Undervisning: Hjemmeundervisning for berørte trinn i karantenetiden. Hjemmeundervisning for 9. trinn ut uka. 

Gudeberg skole

 • Smitte: 6. trinn
 • Tiltak: Karantene for berørt trinn. 
 • Undervisning: Hjemmeundervisning for 6. trinn i karantenetiden.

Rekustad skole

 • Smitte: 2. trinn
 • Tiltak: Karantene for berørt trinn. 
 • Undervisning: Hjemmeundervisning for 2. trinn i karantenetiden.

Kjølberg skole

 • Smitte: 7. trinn
 • Tiltak: Karantene for berørt trinn. 
 • Undervisning: Hjemmeundervisning for 7. trinn i karantenetiden.


I tillegg er Haugeløkka private barnehage berørt.

Sist oppdatert: 03. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.