Oppsummering smittestatus skoler, barnehager og institusjoner 6.september

Siden fredag 29. august er det registrert 139 nye smittetilfeller i Fredrikstad. Flere institusjoner i kommunen er berørt.

Berørte barnehager og skoler og institusjoner 29.08.20 til 06.09.20:
Smedbakken sykehjem
Østsiden sykehjem
Åsebråten avlastning barn og unge

Haugeløkka private barnehage
Kilen private barnehage
Nabbetorp barnehage
Trollklubben barnehage, avd. Rolvsøy

Haugåsen skole
Nøkleby skole
Rekustad skole
Hauge skole
Kjølberg skole
Gudeberg skole
Begby barne- og ungdomsskole
Borge ungdomsskole
Kvernhuset ungdomsskole
FRIS

Videregående skoler:
Glemmen VGS
Frederik II VGS
Sonans
Akademiet

Oversikten oppdateres fortløpende. Nærkontakter og foresatte kontaktes.

Sist oppdatert: 06. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.