Oppsummering smitte- og karantenestatus skole og barnehage 05.09.20

Det er på en uke registrert 114 nye smittetilfeller i Fredrikstad. 17 av disse er elever i barnehage, og barne- og ungdomsskole.


Når vi får smitte i skolen, berører dette mange mennesker. I løpet av en skolehverdag har elever og lærere hyppig kontakt, og man får potensielt mange nærkontakter. Det samme gjelder for barnehagene våre. Selv om smitte fra og mellom barn og unge er sjelden, er det per i dag i tråd med nasjonal strategi å sette nærkontakter også i barnehage og skole, i karantene.

Fordi det er vanskelig å skille ut hvem av elevene som antakelig ikke har vært utsatt for mulig smitte, blir ofte hele klasser og trinn satt i karantene.

– For å begrense smitten mest mulig, har vi valgt å sette flere hele avdelinger og trinn i karantene. Dette har ført til at nærmere 600 barnehagebarn, elever og lærere i barne- og ungdomsskolen for tiden er i karantene i kommunen vår. I tillegg velger noen ganger skolene å gi hele trinn hjemmeundervisning av praktiske og sosiale hensyn, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

Avgjørende at folk overholder karantenereglene og følger smittevernrådene

– Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å holde seg inne når været er fint, og man føler seg i fin form. Men det er grunn til å understreke at karantenereglementet er strengt (les karantenereglene her). Det er nødvendig at alle overholder karantenereglene for å hindre et enda større utbrudd, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

-Smittesituasjonen i Fredrikstad er alvorlig. Når det blir så store tall skal det nå lite til før vi mister kontrollen over smitteveiene og ikke lenger klare å ramme inn utbruddet. Dette siste avhenger i stor grad av at alle nå overholder karanteneregler og smittevernråd og bidrar med opplysninger om nærkontakter. Dette er nå vår viktigste oppfordring og melding ut!, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

Berørte barnehager og skoler 29.08.20 til 05.09.20:

Haugeløkka private barnehage
Kilen private barnehage
Rekustad skole
Hauge skole
Kjølberg skole
Gudeberg skole
Begby barne- og ungdomsskole
Borge ungdomsskole
FRIS

Det er også smittetilfeller ved Glemmen VGS og Frederik II VGS. Disse er ikke inkludert i tallene over.

Oversikten oppdateres fortløpende. Nærkontakter og foresatte kontaktes.


Sist oppdatert: 05. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.