Min side Meld fra
Kontakt oss

Oppretter midlertidige korttidsplasser for å avlaste sykehuset

Sykehuset Østfold Kalnes har de siste ukene hatt ekstra stor pågang av pasienter og ber nå Fredrikstad kommune om å iverksette tiltak for å kunne ta imot flere utskrivningsklare pasienter.

Fredrikstad kommune har i utgangspunktet ikke ledig kapasitet i sine institusjoner, men iverksetter ekstratiltak for å avhjelpe kapasitetsutfordringene på sykehuset.

Som et midlertidig tiltak etableres to ekstra senger på Helsehuset i Fredrikstad. Tiltaket innebærer at to enkeltrom i en periode på 14 dager blir omgjort til dobbeltrom. Dette kommer i tillegg til de to dobbeltrommene man allerede har opprettet på Helsehuset.

Pasientpågangen er ikke koronarelatert.

Sist oppdatert: 13. august 2021