Min side Meld fra
Kontakt oss

Egenberedskap: Oppmøtesteder ved krise

Vet du hvor du skal gå for å få informasjon eller hjelp fra kommunen hvis alle kommunikasjonsmidler faller bort? Fredrikstad kommune har flere faste oppmøtepunkter.

Oppmøtepunkter for innbyggere.jpgKlikk på kartet for større bilde

– Hvis strøm, internett og mobiltelefoner slutter å fungere, er det avgjørende at du som innbygger vet hvor du kan henvende deg for å få informasjon fra kommunen, og hvor du kan melde fra om du trenger hjelp, sier beredskapsleder Hans Arve Rognerud i Fredrikstad kommune.

Denne uken gjennomfører Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Egenberedskapsuka, en årlig nasjonal kampanje som har som mål å styrke samfunnets og individuell beredskap.

Årets kampanje fokuserer på fire ulike scenarier, knyttet til potensielt strømbrudd, vannmangel, tap av elektronisk kommunikasjon og betalingstjenester, som vi alle bør være forberedt på. Det kreves ofte bare en liten innsats for å gjøre deg selv og dine nærmeste litt bedre forberedt.

Her kan du møte opp dersom kommunikasjonssystemene ikke virker:

Oppmøtepunkter i Fredrikstad kommune er steder hvor innbyggere kan få informasjon og melde behov for assistanse fra nødetater ved et langvarig utfall av strøm eller EKOM. Med EKOM menes all form for elektronisk kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at kapasitetskrevende tjenester skal fungere.

Dette er oppmøtestedene:

• Rådhuset, Nygaardsgata 14, 1606 Fredrikstad
• Rolvsøy sykehjem, Fredriks vei 5, 1665 Rolvsøy
• Østsiden sykehjem, Borgarveien 4, 1633 Gamle Fredrikstad
• Helseparken Onsøyheimen, Storveien 2A , 1624 Gressvik

Nødetatene finner du her:

• Politi – politistasjonen, Gunnar Nilsens gate 25, 1607 Fredrikstad
• Brann – brannstasjonen, St. Croix gate 17, 1607 Fredrikstad
• Helse – legevakt, Jens Wilhelmsens gate 1, 1671 Fredrikstad

Som ordfører har Arne Sekkelsten det øverste ansvaret for informasjon til befolkningen i en krisesituasjon i Fredrikstad kommune.

– I Norge har vi sett ekstremvær med påfølgende utfall av kraft og EKOM, som følge av kraftig vind og snøfall med trefall over linjer. Kriser skjer gjerne når vi aller minst venter det, og nettopp derfor er det viktig å være forberedt, påpeker ordfører Arne Sekkelsten.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold har ansvar for, og fullmakt til, å etablere kriseledelse og krisestab i Fredrikstad kommune når det kreves. Hun viser til at trusselbildet i verden har endret seg.

– Pandemi, ekstremværet «Hans» – med påfølgende oversvømmelse i Sør-Norge, samt krigen i Ukraina og mellom Israel og Hamas, viser viktigheten av å være forberedt, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Kommunedirektøren påpeker at lokalsamfunnet vil være sårbart dersom strøm, internett og mobiltelefoner slutter å fungere.

– Det er derfor viktig at du møter opp på de definerte oppmøtestedene bare når det er helt nødvendig, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Fredrikstad kommune har en egen side for beredskap.

Les mer om beredskap i Fredrikstad kommune her. 

 

 

Sist oppdatert: 03. november 2023