Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Østfold 2019

Innhold

Kartverket Oslo skal kartlegge Fredrikstad kommune i 2019Kartverket Oslo vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2019: Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Skiptvet og Rakkestad.

I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/maling av signaler på bakken for flyfotografering.

Arbeidet vil foregå i mars – april.

I forbindelse med arbeidet kan det bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt.
Vi gjør grunneiere og rettighetshavere oppmerksom på at arbeidene utføres i henhold til Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og at signalene ikke må fjernes eller overdekkes.

 

Nærmere opplysninger oppgis ved henvendelse til Kartverket Oslo:
Jon Otter Skaaret tlf 32 11 85 22.

Sist oppdatert: 22. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?