Min side Meld fra
Kontakt oss

Oppgradering av veilys og overføring av eierskap

Fredrikstad kommune er i gang med en omfattende oppgradering på veibelysningen som vil pågå over flere år. Oppgraderingen innebærer at alt strømforbruk skal måles og at alle armaturer skal skiftes ut til LED.

Kommunen drifter og vedlikeholder gatebelysning på kommunale veier og uterom, og vi jobber med å overføre ansvaret for veilys langs private veier til de som eier veien.

Drift og vedlikehold av veier

- Vi opplever at det er mange som har spørsmål om hvem som har ansvar for drift og vedlikehold som gatelys, asfaltering og brøyting av snø langs veien de bor ved, forteller Kristin Greaker Carlsson, virksomhetsleder Vei i Fredrikstad kommune.

- Når vi får slike henvendelser er det avgjørende om det foreligger en politisk beslutning som erklærer veien som et offentlig ansvar, fortsetter hun.

En offentlig vei er åpen for allmenn ferdsel og holdes vedlike av stat, fylkeskommune eller kommune etter bestemmelser i veglova kapittel IV. Andre veier er etter vegloven å beregne som private veier. Skillet mellom offentlig og privat vei har betydning for hvem som har det praktiske og økonomiske ansvaret.

Hvem er ansvarlig for private veier?

På private veier er det de som bruker veien (de som har bolig eller hytte langs veien) som står for gatebelysning, brøyting av snø, strøing, lapping av hull og generelt vedlikehold.

- Når vi skal overføre ansvaret for belysningen til de som eier veien, anbefaler vi gjerne at de oppretter et privat veilag som kan jobbe med hvordan kostnader fordeles og arbeidet organiseres, sier Greaker Carlsson.

Private veier vedlikeholdes ikke av myndighetene, men kan likevel være åpne for allmenn ferdsel.

Rydder opp i gamle forhold

Oppgradering av gatebelysningen som foregår flere steder i kommunen har ført til at flere innbyggere har fått beskjed om at gatelyset i deres nærområde står på privat grunn. 

- I forbindelse med oppgraderinger og generelt vedlikehold rydder vi opp i flere gamle forhold hvor kommunen har stått for gatelys på private veier, sier Greaker Carlsson.

Kommunen møter stadig på veilys som fortsatt er tilkoblet kommunal drift, og årsaken er sammensatt. I Fredrikstad er gatebelysningen historisk bygget slik at private områder, kommunal vei og fylkesvei flere steder henger sammen. Dette er forhold som det ryddes opp i når det gjøres vedlikehold.

- Da E-verket i sin tid anla gatelys i Fredrikstad kommune ble det gjort på både private og kommunale veier. Noen forhold går derfor langt tilbake i tid, og vi har forståelse for at innbyggere har spørsmål knyttet til dette.

Ønsker god dialog

- Vi vil gjerne ha en god og åpen dialog med berørte beboere. Vi forsøker også å legge til rette for at et privat veilag enkelt kan overta anlegget fra kommunen slik at de får minst mulig kostnader knyttet til overtakelsen, sier Greaker Carlsson.

Vedtaket om at kommunen ikke skal drifte gatelys på private veier går tilbake til 2004, og ble videreført i budsjettet som ble vedtatt i desember 2021.

Hvis du ser forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommelighet eller trafikksikkerhet vil vi gjerne at du melder fra til oss. Det kan du gjøre her.

Hvis du oppdager gatelys som er mørke kan du melde fra her.

Sist oppdatert: 14. januar 2022