Oppdaterte retningslinjer for idrett og arrangement

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Regjeringens nye, nasjonale smitteverntiltak gjelder fra i dag, tirsdag 23. februar. Merk spesielt endringer på arrangement og idrett for barn og unge.

Les mer om de nye retningslinjene på Regjeringens nettside

Regjeringen har i stor grad videreført smitteverntiltakene, men med noen endringer for barn og unge, samt på arrangement. Her er endringene:  

Idretts- og fritidsaktiviteter 

  • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Se alle regler som gjelder for idrett- og fritid i Fredrikstad nå 

Høyere utdanning

  • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd.
  • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
  • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak.  

Se alle regler som gjelder for skole og utdanning i Fredrikstad nå   

Private sammenkomster og arrangement: 

  • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune
  • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette
  • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer    

Se alle reglene som gjelder for arrangement og private sammenkomster i Fredrikstad nå      

Sist oppdatert: 23. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.