Min side Meld fra
Kontakt oss

Ønsker konseptforslag til julekonsert

Kulturetaten inviterer lokale profesjonelle musikere og artister til å levere konseptforslag til spaserstokkens julekonsert og juleturne i desember 2021.

musikkbrunch_WEB.jpg


Den kulturelle spaserstokken er en av kommunens ordninger som skal sørge for kulturopplevelser for byens seniorer. I Fredrikstad er ordningen delt inn i to satsinger, hvorav den ene er turneer til byens sykehjem og den andre er konserter på dagtid for hjemmeboende gjennom konsertserien «Musikkbrunch Fredrikstad».

Kulturetaten inviterer nå lokale profesjonelle musikere og artister til å levere konseptforslag til spaserstokkens julekonsert og juleturne i desember 2021.

Konsepteneforslagene må leveres innen mandag 9. august og sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no, merket med «Spaserstokken julen 2021».

Forslaget skal inneholde en beskrivelse av konseptet, noen skriftlige eksempler av låtutvalg og hvilke musikere/artister det er ønskelig å involvere. I tillegg må konseptbeskrivelsen bekrefte at forutsetningene som ligger til grunn blir akseptert. Forslaget må også vise til hvorvidt det er turneen eller konserten som er ønsket. Det kan leveres forslag til både juleturne og julekonsert av samme aktør. Konseptforslaget skal være kortfattet.  

Her er noen av forutsetningene:


Juleturne for Den kulturelle spaserstokken i Fredrikstad 

  • 12 sykehjem/institusjoner skal besøkes i løpet av 4-5 dager. Det betyr 2-3 konserter pr dag.
  • Konsertens varighet anbefales til 45 minutter
  • Maks 2-3 aktører
  • Fredrikstad kommune betaler CREO tariff for fastsettelse av honorar. I tillegg betaler kjøregodtgjørelse.
  • Artist(ene) må ha egen bil og besørge eventuelt utstyr selv  

Julekonsert for Musikkbrunch Fredrikstad 

  • Gjennomføring av konsert på en av byens scener, eksempelvis bibliotekets aula, Blå Grotte eller andre scener med god plass. 
  • Fredrikstad kommune tar utgangspunkt i CREO tariff for gjennomføring av konsert for fastsettelse av honorar
  • Det er ønskelig at konserten varer ca. 1 time, og den skal gjennomføres på dagtid  
Sist oppdatert: 21. juni 2021