Min side Meld fra
Kontakt oss

Områdesatsing Fredrikstad - et partnerskap for samskaping

Sentrum, Sellebakk og Lisleby er de tre utvalgte områdene i kommunens områdesatsing. Det innebærer en ekstra innsats for tjenesteutvikling og bedre nærmiljøkvaliteter i disse områdene.
Fredrikstad kommune deltar på nettverkstreff med andre byer som har områdesatsing. Foto: Fredrikstad kommune. 

Områdesatsing er et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med store levekårsutfordringer. Tidligere i år fikk Fredrikstad tildelt midler til dette fra kommunal- og distriktsdepartementet. Midlene tildeles over fem år, og skal styrke levekårsutsatte områder.

Tilskuddet skal ikke brukes til ordinær drift i kommunen, men benyttes basert på en årlig handlingsplan som sendes departementet. Hensikten med statlig samarbeid er å bidra til en ekstra innsats i geografisk avgrensede byområder med levekårsutfordringer, og styrke deling av kunnskap og erfaringer fra statens side.

I Fredrikstad konsentreres innsatsen på Lisleby, Sellebakk, og i sentrum. Områdene er valgt på bakgrunn av resultatene fra de siste årenes levekårskartlegginger.

– Vi har jobbet med områdesatsing i noen år allerede. Disse midlene gir oss større muskler til å sette inn flere tiltak og jobbe videre med tjenesteutvikling og innbyggerinnvolvering i lokalsamfunnene, forteller Christine Frantzen, programleder for Områdesatsing Fredrikstad.

Erfaringsdeling med andre kommuner

Områdesatsingen i Fredrikstad er organisert som et program, og skal bidra til varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter i utvalgte områder.

I tillegg til Fredrikstad har også Sarpsborg, Kristiansand og Skien inngått avtaler med staten om områdesatsing i år. Nylig deltok representanter fra alle byene på et nettverkstreff i regi av DOGA og Husbanken.

– Denne avtalen gir oss ikke bare bevilgninger i form av penger, men også erfaringer og kunnskapsdeling med de andre byene som har områdesatsing. Nettverkstreffet var en god anledning til å jobbe sammen med kollegaer i andre kommuner. Å kunne lære av andre, og samtidig diskutere utfordringer og løsninger er verdifullt, sier Frantzen.

– Framover skal vi jobbe enda bedre på tvers av seksjoner og virksomheter også internt i kommunen. Vi leverer allerede mange gode tjenester til innbyggerne, og gjennom områdesatsingen skal vi samle de gode kreftene og samarbeide om å nå ut til barn og unge, og deres familier, fortsetter hun.

Samarbeid mellom kommunen og frivilligheten

Innsatsen rettes inn mot de grunnleggende årsakene til vanskelige levekår i kommunen, og programmet konsentrerer seg i hovedsak rundt tre områder;

  • oppvekst og utdanning
  • sysselsetting
  • bo- og nærmiljø

Forsamlingshusene Lisleby samfunnshus, Rebellhuset på Trosvikstranda og Det hvite hus på Sellebakk, er sentrale utgangspunkt i de ulike områdene.

– For å lykkes er vi avhengig av et godt samarbeid mellom kommunen, frivillige- og ideelle organisasjoner, og innbyggerne. Vi ønsker at de som bor i områdene skal være med å utvikle sitt nærområde, sier programleder Christine Frantzen. 

Vil du lese mer? Her finner du informasjon om områdesatsingen.

Sist oppdatert: 31. oktober 2023