Ole Sverre Strand ny direktør for virksomhetsstyring og økonomi i Fredrikstad kommune

Ole Sverre Strand (47) er tilsatt som stabsdirektør for virksomhetsstyring og økonomi i Fredrikstad kommune. Strand kommer fra stillingen som økonomidirektør i Bring Cargo AS, og er bosatt på Jeløya.

Ole Sverre Strand er utdannet siviløkonom. Han har bred bakgrunn fra virksomhetsstyring og økonomiledelse i både privat og offentlig sektor, og har de siste åtte årene hatt flere ledende roller innen økonomi- og prosjektledelse i Posten og Bring-konsernet.

Som stabsdirektør for virksomhetsstyring og økonomi skal Strand videreføre arbeidet med utvikling av framtidsrettede, profesjonelle stabs- og støttetjenester, og derigjennom bidra til at Fredrikstad kommune opererer innenfor økonomiske rammer som er bærekraftige og sikrer god tjenesteyting til innbyggerne.

- Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, og til å være med på videre utvikling av Fredrikstad kommune. For å sikre bærekraftig samfunnsutvikling, er det viktig å skape sunn økonomi som underbygger dette. Vi må også sikre at beslutninger som fattes, baseres på god og relevant styringsinformasjon. Effektiv virksomhetsstyring er kjernen i dette, sier påtroppende stabsdirektør Ole Sverre Strand.

- Jeg har et stort engasjement for å bygge gode lokalsamfunn, og er veldig glad for muligheten til å kunne bidra inn mot de tjenestene Fredrikstad kommune yter, og som påvirker folks hverdag, supplerer han.

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold ser fram til å få Ole Sverre Strand med på laget.

- I Ole Sverre Strand får Fredrikstad kommune en stabsdirektør for virksomhetsstyring og økonomi med solid kompetanse innen forretnings- og økonomistyring i både kommunal og privat sektor, herunder nasjonale og internasjonale organisasjoner. Han har lang erfaring i å bygge opp effektive og profesjonelle økonomi- og stabsmiljøer, samt erfaring fra omstilling, automatisering og digitalisering. Fredrikstad kommune står overfor et omfattende utviklingsarbeid, der økonomisk bærekraft og god styringsinformasjon vil stå sentralt. I Ole Sverre Strand får vi en leder med fokus på lagarbeid og profesjonalitet, kombinert med gode analytiske og kommunikative evner. Jeg ser fram til å samarbeide med ham om ledelsen av Fredrikstad kommune, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Ole Sverre Strand tiltrer stillingen ved årsskiftet.

Sist oppdatert: 12. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.