Min side Meld fra
Kontakt oss

Økte kommunale gebyrer

Det siste året har medført økte kostnader på strøm og renter, noe som får direkte konsekvens for gebyrene innbyggerne skal betale.
Illustrasjonsbilde av vannmåler
I Fredrikstad kommune er det valgfritt å installere vannmåler i boliger/fritidsboliger. Generelt vil det lønne seg å installere vannmåler i store hus med få personer. 

Normalgebyret for vann, avløp og renovasjon er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter og 140 liters renovasjonsdunk uten hjemmekompostering. For en slik normalhusholdning vil gebyrene utgjøre totalt 12 984 kroner, en økning på 2 475 kroner fra 2022, som tilsvarer 23,5 prosent. Dette betyr at en normalhusholdning betaler 206 kroner mer i måneden i år enn i fjor.

Les mer om vannmåler her

Vann-, avløps- og renovasjonstjenesten samt feiertjenesten skal finansieres etter selvkostprinsippet. Det betyr at innbyggerne betaler det tjenesten koster, men at kommunen ikke skal tjene penger på tjenestene. Når det gjelder vann og avløp skal det gjøres oppgraderinger og fornyelser på vann- og avløpsnettet hvert år. Dette finansieres gjennom låneopptak. Økning i strømpriser og rentekostnader medfører økte kostnader. Arbeidet kommunen gjør på vann- og avløpsnettet skal innfri krav fra henholdsvis Statsforvalteren og Mattilsynet.

– Vi forstår at det er krevende for mange når prisene stiger, men måten tjenestene våre er finansiert på, gjør at økte strømpriser også fører til høyere gebyrer for innbyggerne. Vi ønsker alltid at gebyrene skal være nøkterne, men denne økningen må til for å dekke kostnadene, sier Atle Holten, direktør i Teknisk drift.

På Min side kan innbyggerne endre hvor ofte de ønsker å motta faktura. Du har valget mellom å få faktura fire ganger i året eller tolv ganger i året, slik at du unngår å få en stor regning hver tredje måned. Vær oppmerksom på at endringen av fakturahyppighet ikke vil tre i kraft før neste fakturering, hvis fakturaen allerede er sendt ut.

Logg deg inn på min side i Fredrikstad kommune her.

For å endre til månedlig faktura: Åpne "Eiendommer og avtalter" - Velg "Min fakturahyppighet".

 

Sist oppdatert: 16. januar 2023