Økt koronasmitte i Fredrikstad – viktige anbefalinger

Det har de siste par ukene vært økende koronasmittepress i Fredrikstad. Kommuneoverlegen minner om smittevernrådene, og kommer med nye anbefalinger til innbyggerne for å begrense smittespredningen.


Fra å registrere mellom null og seks nye smittetilfeller per uke, har vi de to siste ukene registrert henholdsvis 18 og 15 nye tilfeller. Den samme trenden ser vi i kommunene rundt oss.

-- Det er foreløpig ikke snakk om et nytt smitteutbrudd, men utviklingen gir oss grunn til å minne om smittevernreglene, samt gi noen nye anbefalinger, sier kommuneoverlege Guro Steine Letting.

-- For å ramme inn og stoppe et eventuelt nye utbrudd raskt, er vi helt avhengige av to ting: 1. Avstand. 2. At folk med symptomer holder seg hjemme og tester seg raskt. Sammen med god håndhygiene, utgjør dette grunnlaget for at samfunnet kan holdes åpent, sier kommuneoverlegen.

Med utviklingen vi har sett de siste ukene, vil vi minne om og anbefale noen viktige tiltak:

Tiltak: Anbefaler munnbind på alle kollektivreiser til Oslo, og i Oslo, der man ikke kan holde minst en meters avstand.
Årsak: Smittesituasjonen i Oslo, og erfaringer med at smitte er brakt videre fra Oslo til Fredrikstad.

Tiltak: Anbefaler arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor for arbeidstakere som pendler fra Oslo til Fredrikstad, eller fra Fredrikstad til Oslo, der dette er mulig.
Årsak: Smittesituasjonen i Oslo, og erfaringer med at smitte er brakt videre fra Oslo til Fredrikstad.

Tiltak: Anbefaler alle å ha så få nærkontakter som mulig. Primært gjennom å holde avstand (meter´n). I dette ligger også å ha personer som regnes som ens nærmeste, overholde regelen om maks. 20 personer i private sammenkomster, og ikke være nær mange ulike personer på samme dag, eller påfølgende dager.
Årsak: Erfaringer med hvordan smitte spres i Fredrikstad; i stor grad gjennom sosial omgang med mindre enn én meters avstand.

Tiltak: Følge påbudet for skjenkesteder om å ha et system for registrering og oversikt over gjester. Vi oppfordrer publikum til å registrere seg med riktige opplysninger.
Årsak: Erfaringer fra andre kommuner og egne erfaringer viser at smitte ofte skjer i sosiale sammenhenger, hjemme eller ute. Dersom slik smitte har skjedd, er det avgjørende for å klare å stoppe et utbrudd, at vi raskt får oversikt over alle mulige nærkontakter.

 

Smitteveier siden 5. mars 2020:

Smittevei-kategori

Forklaring

Antall

Andel

A

Smittet i utland

46

11 %

B

Smittet i annen kommune

19

5 %

C1

Privat husstand/relasjon

152

38 %

C2

Privat arrangement

129

32 %

C3

Offentlig arrangement

0

0 %

C4

Helsetjeneste

12

3 %

C5

Servering/uteliv

0

0 %

C6

Jobb/skole/trening o.l.

14

3 %

D

Ukjent smittevei

29

7 %

I

Ikke kategorisert

0

0 %

 

Sum

401

 

 

Uke 41 og 42 til sammen:

Smittevei-kategori

Forklaring

Antall

Andel

A

Smittet i utland

6

18 %

B

Smittet i annen kommune

4

12 %

C1

Privat husstand/relasjon

9

27 %

C2

Privat arrangement

10

30 %

C3

Offentlig arrangement

0

0 %

C4

Helsetjeneste

1

3 %

C5

Servering/uteliv

0

0 %

C6

Jobb/skole/trening o.l.

0

0 %

D

Ukjent smittevei

3

9 %

I

Ikke kategorisert

0

0 %

 

Sum

33

 

 

Er du usikker på symptomer og når du bør teste deg? Se gode flytskjemaer fra Folkehelseinstituttet her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/

Sist oppdatert: 23. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.