Økonomiske bekymringer, permittert eller arbeidsledig?

Innhold

Om inntekten din er redusert og du har vanskeligheter med å få pengene til å strekke til, er det viktig å søke hjelp i tide.

Har du behov for økonomisk rådgivning, kan NAV bistå med dette. Hensikten med økonomisk rådgiving er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.
NAV har gode ressurser tilgjengelig på nett og telefon for de som er i behov av økonomisk råd og veiledning. Du kan også chatte med oss for økonomisk rådgivning. Telefonnummeret til økonomirådstelefonen er 55 55 33 39. Åpningstiden er alle hverdager fra klokken 09.00-15.00.
For å komme i kontakt med økonomisk rådgiver ved NAV Fredrikstad kan du ta kontakt på telefon 55 55 33 33.

Vi kan:
  • hjelpe deg med å få oversikt over din økonomiske situasjon
  • svare på konkrete spørsmål og gi generelle råd om gjeldsproblemer: inkasso, tvangssalg av bolig, lønnstrekk, rettslig og utenrettslig gjeldsordning
  • gi råd og veiledning om hvordan du kan forberede deg til et møte med NAV-kontoret, namsmannen eller andre instanser
  • henvise deg til riktig instans hvis du trenger mer hjelp
  • sende deg aktuell informasjon

Før du ringer oss ber vi deg lese Økonomi- råd og tips, trolig får du en del svar der. Siden det i disse dager er mange i samme situasjon, kan det bli ventetid på telefonen.


Er du permittert, og ikke allerede har gjort det, bør du registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Det bør du gjøre selv om du er usikker på om du har rett på det.
- Det er også lurt å oppdatere CV-en nå, for det finnes et stort behov for arbeidskraft blant annet i landbruket, transportsektoren, helsesektoren og dagligvarehandelen i dag som trolig vil øke.

https://vimeo.com/400233584

Søker du opplysninger, råd og veiledning finner du søknadskjema her.
Her kan du søke (pdf)
På sidene til NAV finner du mer informasjon om gjeldsrådgivning, diverse tips og råd og hjelp til selvhjelp.


NAV Fredrikstad har stengt publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset. Det er viktig å understreke at driften av kontoret går som normalt. Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt eller tjenester fra NAV om å benytte seg av nav.no eller Ditt Nav. Alle våre veiledere er tilgjengelige på digitale løsninger. Brukere som ikke er digitale må ringe beredskapstelefonen og få hjelp på telefon eller evt. få avtale om oppmøte.

NAV Fredrikstad har to beredskapstelefoner (415 99 651 og 920 97 894) beregnet for nødsituasjoner.
NAV Fredrikstad har også beredskapstelefon (412 89 335) beregnet for økonomisk råd og veiledning ved permittering eller redusert arbeidsinntekt.
Telefonene er åpne i tidsrommet kl.10.00 til kl. 14.00 fra mandag til fredag.

 

Sist oppdatert: 04. juni 2020