Min side Meld fra
Kontakt oss

Offisiell åpning av lysløypa på Gressvik

I strålende vær kunne kommunen i samarbeid med Gressvik lokalsamfunnsutvalg endelig invitere til offisiell åpning av lysløypa på Gressvik. Mange tok turen til vanntårnet i Trondalen søndag 17. oktober.

Rød og Hurrød skolekorps spilte før og etter åpningen. Gressvik Røde Kors serverte boller, kakao og kaffe, og varaordfører Siri Martinsen foretok den offisielle åpningen med tale og snorklipping. Deretter fortsatte mange turen langs lysløypa opp til Sprinklet, der GIF-joggen hadde tilrettelagt en familievennlig postløype.

Tålmodighetsprøve

Når jeg sier «endelig», så tenker jeg ikke bare på at vi har måttet utsette åpningen på grunn av koronarestriksjoner, osv., men også på at det har tatt sin tid å realisere dette prosjektet, innledet Siri Martinsen i sin tale.

Selv om vi har blitt vant til å smøre oss med tålmodighet både når det gjelder vei- og jernbaneprosjekter i vårt distrikt, så hører det heldigvis til sjeldenhetene at prosjekter tar så lang tid som dette å realisere. Vi må nemlig helt tilbake til 60-åra for å finne startpunktet for lysløypeprosjektet på Gressvik.

Det var som følge av en del snørike vintre på 60-tallet at skigruppa i Gresvik IF kom opp med forslaget om ei lysløype i Gressvikmarka. Iveren var stor og flere alternativer til trasé ble foreslått. Samtaler med grunneierne ble innledet. Her skulle det imidlertid vise seg at entusiasmen ikke var like stor. Etter hvert følte skigruppa at de «stanget hodet mot veggen» ovenfor grunneierne i Gressvikmarka. Samtidig forsvant snøen, og de som var barn på 70-tallet hadde knapt ski på beina. Etter flere snøfattige vintre utover på 70-tallet, ble tanken om ei lysløype ble lagt på is.

Forslaget om lysløype kom opp med jevne mellomrom de neste 40 årene, men det var først i 2014, da lysløypa ble en sak for lokalsamfunnslaget på Gressvik (GLSU), at det virkelig ble sving på sakene. Ny trasé ble presentert, søknader om tillatelser og finansiering ble utarbeidet og litt etter litt falt brikkene på plass.

Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves, sier ordtaket. Det har gått 60 år, men jammen har det også blitt fint!

Nytt rekreasjonstilbud

Med 42 lyspunkter over en strekning på 1500 meter har vi fått på plass et helt nytt rekreasjonstilbud. 

Lysløyper gir mulighet for mange ulike aktiviteter gjennom alle de fire årstidene, og gir muligheter for aktivitet for brukere i alle aldersgrupper. Lærer vi barna tidlig å bruke naturen vet vi at dette skaper et ønske om å ta vare på disse verdiene, nysgjerrighet, kunnskap, god fysikk og bedre helse, samtidig vet vi at det aldri er for sent å starte med fysisk fostring.

Det er viktig med lavterskeltilbud som gjør at folk får lyst til, og har mulighet for å delta. Derfor er vi svært glade for at vi nå har fått en ny flott lysløype på denne siden av byen med sittebord, grillplasser, hvilebenker m.m. Disse fungerer som sosiale møteplasser, og et mål for de som trenger en hvil underveis, et sted å lytte til naturen.

Vi har fått mange bevis på hvor viktig grøntområdene våre er for vår alles fysiske og psykiske helse i tiden vi har vært gjennom, noe som gjør det ekstra fint å kunne åpne denne løypa offisielt akkurat nå.

Mange å takke

Otera Traftec og Brødrene Ødegaard har stått for prosjektering og arbeider og utført dette på en flott måte.

Det har vært et enormt engasjement blant lokalsamfunnet, og lysløypa hadde nok aldri blitt noe av hadde det ikke vært for ildsjeler som presser på. I tillegg til disse ildsjelene har vi noen grunneiere som har gitt tillatelse til at lysløypa kan gå over sine eiendommer.

Vi ønsker å rette en stor takk til disse grunneierne:
Rune Krabberød hvor løypa krysser to av hans eiendommer.
Svein Jansen, Gunnar Frank Thoresen, Fredrik Thoresen, Øivind Normann Olsen, Kjell Roger Jansen, hvor vi retter en spesiell takk til Svein Jansen som har vært kontaktperson mot kommunens prosjektleder.

Takk for velvillighet og et veldig godt og fint samarbeid til alle disse grunneierne som åpner opp for allmennheten på denne måten.

En spesiell takk også til Sparebankstiftelsen, som har støttet prosjektet med
300.000,- kroner. 

Varaordfører Siri Martinsen klipper snora

Tale ved vanntårnet, varaordfører Siri Martinsen

Sist oppdatert: 19. oktober 2021