Min side Meld fra
Kontakt oss

Nytt samarbeid hjelper deg til å velge håndverker

Fredrikstad kommune og Skatteetaten lanserer i dag satsingen tettpå:Fredrikstad.

bygging-tettpå.jpg


Tettpå er et samarbeidstiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner.

Overordnet mål er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.

Telefonveiledere fra Skatteetaten vil nå ringe innbyggere som har sendt byggesøknad eller kjøpt bolig i Fredrikstad med tips og veiledning til hva de bør se etter når de vurderer håndverker til sitt prosjekt.

Forbrukeren har en nøkkelrolle

Skatteetaten sier de er glade for samarbeidet med kommunen og mener det har stor samfunnsmessig nytteverdi.

– Tettpå-satsingen gjør at vi kan påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg når de skal hyre håndverker. Ved å gjøre noen enkle undersøkelser i forkant av et kjøp av håndverketjenester er mye gjort. Det er viktig at du vet hvem du handler med, hvem som utfører jobben og at du vet hvem du betaler til. Forbrukeren har en nøkkelrolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet. For enkelt sagt er det slik: ingen etterspørsel, intet svart arbeid, sier Erik Nilsen, skattekrimsjef i Skatteetaten.

Det er utarbeidet en egen veileder for hva du bør tenke på når du velger håndverkere. Se veilederen: Tett på.

Sarpsborg og Hvaler kommune lanserte også dette tilbudet for sine innbygere i dag. 

Fakta om tettpå 

  • Veiledere fra Skatteetaten ringer til privatpersoner som har søkt om byggetillatelse eller som har kjøpt bolig- eller fritidseiendom for å informere om hva de bør sjekke, og hvor de gjør det. Forbrukerne får også vite om hva slags plikter og rettigheter de har.
  • Tettpå er et samarbeidstiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner.
  • Fakta om deltakende kommuner i aktuelt fylke region e.l.
Sist oppdatert: 01. februar 2021