Nytt navn til nytt teater

Østfold Internasjonale Teater blir det offisielle navnet til teaterselskapet eid av Viken Fylkeskommune og Fredrikstad kommune.

Teatersjef Thomas Østgaard 

Navnet er regionalt og historisk forankret, samtidig som det gjenspeiler den profilen teatret har skapt seg gjennom sin modige satsning de siste årene, med stedsspesifikke produksjoner utviklet i samarbeid mellom internasjonale og lokale aktører, sier styreleder Tom Remlov.


Navneendringen er vedtatt i ekstraordinær generalforsamling etter enstemmig innstilling fra styret.


Kjært barn, mange navn


Fredrikstad kommune og daværende Østfold fylkeskommune og stiftet selskapet i oktober i fjor under det foreløpige navnet Østfoldteatret AS. Ved stiftingen ble det bestemt å kjøre en prosess på endelig navn, identitet og visuelt uttrykk. Oppdraget ble utlyst gjennom Fredrikstad kommune og gikk til kommunikasjonsbyrået Provinsen, som sammen med en arbeidsgruppe har sett på rundt 90 ulike navneforslag, ifølge teatersjef Thomas Østgaard:


Vi er fornøyde med å ha endt opp med et navn som tydelig sier hvem vi er og hva vi driver med. Navnet gir en rekke muligheter også i den visuelle kommunikasjonen, og nå gleder vi oss til å jobbe videre med utvikling av visuell profil og nye hjemmesider, sier han.


Teateret har vært i drift helt siden 1991, men i ulike organisasjonsformer og med ulike navn: Østfold teaterverksted, Østfold Teater, Scenekunst Østfold og Østfold kulturutvikling avdeling scenekunst.


Relevant for hele regionen


Selv om Norge har fått mange nye fylkesnavn fra årsskiftet, har språkrådet slått fast at Østfold fortsatt vil eksistere som geografisk betegnelse og at folk i Østfold fortsatt kan kalle seg østfoldinger.

 

- Etter grundig vurdering og i tråd med eiernes ønske om regional forankring, landet vi i styret på at det var riktig å beholde Østfold i navnet. I kombinasjon med det internasjonale får vi signalisert at teatret ønsker å favne bredt, sier styreleder Remlov.


Etter regionsammenslåingen er Østfold Internasjonale Teater ett av tre offentlig eide teatre i det nye storfylket Viken. Teatersjefen er ikke redd for at Østfoldnavnet vil virke ekskluderende for publikum i resten av regionen:


- Vi har vært et turnerende teater i en årrekke og skal fortsatt være det. Vi er i kontinuerlig dialog med våre kolleger i Brageteatret og Unge Viken Teater, som har sine egne kunstneriske satsingsområder. Vi vil utfylle hverandre og samarbeide for å gi innbyggerne i regionen et mangefasettert teatertilbud, sier Østgaard.


Vil bringe verden til Viken


Det nye er altså at teaterets internasjonale satsing tas inn i institusjonsnavnet. Teatersjefen understreker at dette handler om utveksling og å videreutvikle et allerede eksisterende internasjonalt nettverk:


Østfold Internasjonale Teater skal være en brobygger mellom det internasjonale scenekunstfeltet og norske kunstnere. Scenekunsten skal gjenspeile samfunnet slik det faktisk er, og det er en kjensgjerning at vi lever i en globalisert verden. Vi ønsker å være en relevant samfunnsaktør og det vil gjenspeiles i teaterets repertoar og hva vi velger å tematisere, sier Østgaard.

 

Den offisielle lanseringen av Østfold Internasjonale Teater finner sted i Fredrikstad 8.–10. mai.

Sist oppdatert: 11. februar 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.