Nytt kart for friluftsliv og båtsport

Kartet gir informasjon om tilrettelegging for friluftsliv og båtsport i Fredrikstad og på Hvaler.


Kartet gir informasjon om blant annet badeplasser, fortøyningsmuligheter, søppeldunker og utedoer. Du finner også informasjon om fartsgrenser i sjø, restriksjoner for vannscooter, verneområder og sjøkart.

Kartet finner du også i kartgalleriet på Fredrikstad og Hvaler kommune sine nettsider, der du også finner flere temakart. 

Kartgalleri for Fredrikstad kommune 

Vi håper brukere av friluftsområdene i Fredrikstad og på Hvaler vil få glede av kartet! 

Kartløsningen er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune (virksomhetene Park, Miljø og landbruk, Geomatikkk) og Hvaler kommune. Skjærgårdstjenesten i de to kommunene har vært en stor bidragsyter. 

Sist oppdatert: 04. juli 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.