Nytt forslag til Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031

Nytt forslag til Kommuneplanens arealdel legges fram for politikerne.

Illustrasjon Stortorvet

(Foto: Walter Schøffthaler)


Administrasjonen i kommunen har de siste månedene jobbet seg gjennom de 230 merknadene som kom inn da det første forslaget til Kommuneplanens arealdel 2020 – 2032 var ute til høring. Nå er nytt forslag klart.


Forslaget skal behandles politisk i planutvalget 20. november, formannskapet 21.november og bystyret 5. eller 6. desember. Det er bystyret som vedtar om det nye forslaget skal legges ut på høring. Før bystyret vedtar å legge planen ut på ny høring, er det ikke mulig å komme med merkander til forslaget. Hvis politikerne vedtar ny høring, blir det lagt ut et skjema på kommunens nettsider der du kan komme med merknader. Det vil i så fall bli gjort etter 6. desember. Frist for å komme med merkander vil da bli medio februar. 


Du kan se det nye forslaget på sakskartet til planutvalget. Velg planutvalgsmøtet 20. november og klikk på «dokumenter»-knappen på sakskartet - http://sru.fredrikstad.kommune.no/app#se:mote/moteid:26149/utvalgid:207

Informasjonsmøte


Velkommen til åpent informasjonsmøte på Litteraturhuset 9. desember, klokken 1900-2100.

Mer informasjon


Se all informasjon om kommuneplanens arealdel, inkludert mottatte merknader, tidligere planforslag og plankart - https://www.fredrikstad.kommune.no/arealdel

Sist oppdatert: 14. november 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.