Min side Meld fra
Kontakt oss

Nytt avløpsrenseanlegg skal gi renere Oslofjord

Torsdag 1. juni tok ordfører Siri Martinsen det første spadestikket i forbindelse med byggingen av det nye avløpsrenseanlegget i Fredrikstad.

Fredrikstad avløpsrenseanlegg «FARA», er den største enkeltinvesteringen Fredrikstad kommune har gjort noen sinne.

Reduserer tilførselen av Nitrogen og fosfor til havet
Det er anslått at så mye som en tredjedel av all nitrogen som tilføres verdenshavene, kommer fra menneskeskapt aktivitet.

Overskudd av nitrogen forstyrrer balansen i økosystemene og påvirker biologisk mangfold. Vi får økt oppblomstring av uønskede alger, i tillegg bidrar det til at det dannes lystgass, som er en betydelig drivhusgass.

Med økende mengder avløpsvann og strengere rensekrav fra myndighetene, vil FARA være er en avgjørende infrastrukturinvestering for bærekraftig vekst i vår region, og gi en renere Oslofjord.

- FARA vil rense ut både fosfor og partikler, samt fjerne overflødig nitrogen fra avløpsvannet. Dette er både positivt for vannkvaliteten hos oss i Fredrikstad, men også i et større perspektiv, sa ordfører Siri Martinsen under seansen som markerte byggestart for det nye renseanlegget.

Anlegget bygges for dagens og fremtidens krav til rensing og utslipp i fjorden.

Sist oppdatert: 05. juni 2023