Nytt anbud sikrer fossilfrie taxier i Fredrikstad

Fredrikstad kommune stilte ambisiøse krav da drosjetjenester var ute på anbud. Taxisentralen har nå vunnet anbudet og skal ha 40 eltaxier innen 2023.

El-lader på elbil

– En forsvinnende liten andel av taxiene i Norge er elektriske. Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikk viser at det ved utgangen av 2018 bare var 102 utslippsfrie taxier på norske veier, av et totalantall på 7391. Det tilsvarer 1,3 prosent av taxiflåten i landet. I Fredrikstad ruller det ingen utslippsfrie taxier på veiene, sier klimarådgiver i Fredrikstad kommune Grete Rasmussen. Hun jobber for at valgene Fredrikstad kommune gjør skal føre til mindre klimagassutslipp.    Bistand fra Klima Østfold

Da kommunen skulle legge tjenesten persontransport ut på anbud så de muligheten til å kutte utslipp i drosjene de benytter.

– Vi har jobbet med dette anbudet i lang tid for å finne riktig ambisjonsnivå i konkurransen. Vi holdt blant annet en leverandørkonferanse for å få innspill på muligheter og barrierer for at vi kunne få en fossilfri leveranse, sier Jorunn Amundgård, rådgiver for offentlige anskaffelser i kommunen.

– Klima Østfold har også bistått i anskaffelsesprosessen gjennom prosjektet Innkjøp av klimaløsninger. Ettersom fossilfrie drosjer ikke er hyllevare, ble det gjort et omfattende arbeid i forkant av anskaffelsen, fortsetter hun.

El og biogass

Da Fredrikstad kommune la oppdraget med persontransport ut på anbud skulle miljø og klima vektes høyt i evalueringen.

– Vi lovet dessuten tilbydere bistand/hjelp/støtte til omleggingen dersom de valgte å være ambisiøse, sier Amundgård.

Leverandøren, Taxisentralen som har vunnet anbudet, har forpliktet seg til en omfattende opptrappingsplan de kommende årene:

  • Innen august 2020: 8 eltaxier og 1 på biogass.
  • Innen august 2021: 20 eltaxier og 2 på biogass.
  • Innen august 2022: 25 eltaxier og 2 på biogass.
  • Innen august 2023: 40 eltaxier og 2 på biogass.

– For å stimulere omstillingen til fossilfrie kjøretøy har kommunen lovet å etablere hurtig- og lynlander som er prioritert til taxier. I tillegg vil minimum de ti første som velger å gå til innkjøp av en elektrisk taxi få 10 000 kr i støtte til en hjemmelader, forteller Rasmussen.

Pengene til ladetiltak kommer fra kommunens klimafond og Klimasats som er Miljødirektoratets støtteordning til lokale klimatiltak.

– Denne avtalen viser også hvilken makt vi har med våre innkjøp. Vi kan stille krav til leverandørene, og det får resultater, sier Amundgård.

Den første eltaxien hos Taxisentralen er allerede bestilt og vil snart være i full drift.

 

Sist oppdatert: 28. august 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.