Nye sykkelfelt på Cicignon klar til høsten

Fredrikstads sykkelprogram starter nå arbeidet med å tilrettelegge Ferjestedsveien og Phønix gate for syklende.

PhønixgateWEB.jpg

– Strekningen er en sentral del av sykkelruten mellom øst og vest, og skal betjene en økt sykkeltrafikk til og fra Østsiden, i tillegg til den lokale sentrumstrafikken, sier programleder for Fredrikstads sykkelprogram Øystein Buran.   

Ferjestedsveien og Phønix gate vil få røde sykkelfelt på begge sider av veien. Det er i forbindelse med prosjektet allerede innført 30-sone, og biltrafikken vil også enveisreguleres.  

– Strekningen er høyt prioritert i hovedsykkelplanen som bystyret vedtok i 2017, sier Buran.  

– Det aller viktigste vi kan gjøre for å gi flere anledning til å sykle, er å tilby trygge sykkelveier. Forskning viser oss at røde, brede sykkelfelt er viktig for syklisters opplevelse av trygghet, og deres sikkerhet i trafikken. Derfor anlegges nye sykkelfelt, fortsetter han.

Det vil pågå arbeid fra midten av juni og frem mot høsten. Det blir stengt for biltrafikk der arbeidene pågår. Gående og syklende kan passere. Adkomst til eiendommer blir opprettholdt. Omkjøring blir skiltet.

Følg med på www.fredrikstad.kommune.no/sykkel-ferjestedsveien for mer detaljert informasjon og oppdateringer.

Sist oppdatert: 09. juni 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.