Min side Meld fra
Kontakt oss

Nye koronatiltak i Fredrikstad kommune

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Regjeringen innførte torsdag 5. november en rekke nasjonale tiltak for å bremse koronasmitten i Norge. Kommuner med mye smitte ble i tillegg bedt om å vurdere ytterligere lokale tiltak.


Det er den siste uken registrert sterkt økende smitte i Norge. Også i Fredrikstad har vi økende smittetrend. Mye av smitten kan knyttes til utbruddet på Gudeberg skole, samtidig registrerer vi at antallet tilfeller løsrevet fra dette vokser.

–I motsetning til i mars, er vi ikke nå i en situasjon med nedstenging av samfunnet. Anbefalingene fra regjeringen og tiltakene vi innfører i Fredrikstad kommune innebærer likevel en viss inngripen i folks hverdag. Jeg skjønner dem som begynner å bli grundig lei koronaviruset og alle konsekvenser og begrensninger det har ført med seg. Skal vi unngå enda strengere tiltak, er det imidlertid nå vi har mulighet til å snu utviklingen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Tiltak som gjelder for Fredrikstad nå

Lokale tiltak:

Munnbind på kollektivreiser
Fredrikstad kommune oppfordrer nå til bruk av munnbind på buss og ferge i Fredrikstad og Hvaler, når det ikke er mulig å holde én meters avstand, samt på taxireiser med flere passasjerer og/eller som varer i mer enn 15 minutter. Dette gjelder for innbyggere over 12 år.

Hjemmekontor
Fredrikstad kommune oppfordrer arbeidslivet til økt bruk av hjemmekontor, der det er praktisk mulig.Kommunen oppfordrer samtidig til økt bruk av digitale møter, fleksibel arbeidstid og andre tiltak som kan bidra til å redusere antallet fysiske møtepunkter på arbeidsplassen, lette presset på kollektivtransporten i rushtiden og begrense antall nærkontakter. Fysiske jobbmøter bør begrenses til de viktigste sakene og prosessene. Ved frammøte på arbeidsplassen er det viktig å holde god avstand, så langt det er forenlig med arbeidsoppgavene.

Arrangementer og organiserte fritidsaktiviteter
Kommunen viser foreløpig til nasjonale råd og anbefalinger. Vi ber spesielt alle arrangører om å være seg sitt ansvar bevisst, og sørge for at avstandsregler blir overholdt, oversikt over deltagere blir nedtegnet, osv.

Forsterkede smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten
Fredrikstad kommune anbefaler bruk av munnbind i kommunens hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester ved pasientkontakt med personer med forhøyet risiko for alvorlig covid-19-sykdom, når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Tiltaket gjelder i to uker fra 10. november.

Fredrikstad kommune ber alle kommunens helse- og omsorgstjenester gjennomgå og vurdere aktuelle forsterkede smitteverntiltak, som anbefalt av Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1.

 

Nasjonale tiltak som også gjelder for Fredrikstad

Sosial kontakt

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.

Reiser

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Nytt)

Skoler og utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. (Nytt)
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. (Nytt)

Private sammenkomster og arrangementer

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

Uteliv

 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. (Nytt)

Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. (Nytt)


Les mer:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/

 

Sist oppdatert: 06. november 2020