Nye koronatiltak i Fredrikstad fra 1. februar

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Som følge av at det er påvist mutert koronavirus i Halden og Sarpsborg, har regjeringen vedtatt nye lokale tiltak for kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler, gjeldende fra midnatt, natt til 1. februar 2021.

Kriseledelsen i Fredrikstad kommune har gjennom søndag 31. januar vært i tett dialog med våre nabokommuner, Statsforvalteren i Oslo og Viken og de nasjonale helsemyndighetene. Basert på smittesituasjonen har Fredrikstad kommune bedt regjeringen om å vedta nasjonal forskrift.

Det muterte viruset er foreløpig ikke påvist i Fredrikstad, men på samme måte som nabokommunene til Nordre Follo ble omfattet av forsterkede smitteverntiltak da viruset ble påvist der, har helsemyndighetene nå anbefalt forsterkede tiltak også for Fredrikstad.

Tiltaksnivået i Fredrikstad er i første omgang lagt til risikonivå fire, og kommunen er plassert i det som kalles for «ring 2». Her finner du informasjon om hva dette innebærer.

(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kraftige-tiltak-i-flere-kommuner-etter-utbrudd-av-mutert-virus/id2830805/)

–Dette balanserer i våre øyne hensynet til smittevern og andre samfunnsmessige behov på en god måte. Fredrikstad kommune ønsket å bli omfattet av den nasjonale forskriften, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Tiltak i ring 2 (regjeringen vurderer tiltakene på nytt tirsdag 2/2):
(klippet fra regjeringens pressemelding 310121)

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler
• Gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.
• Rødt nivå i videregående skoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.
• Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
• Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Arrangementer
• Nasjonale regler og anbefalinger gjelder.

Idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne. Med voksne menes personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Arbeidsplasser
Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Butikker
I varehus og kjøpesentre skal butikker holde stengt, med disse unntakene:
• Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
• Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
• Apotek
• Bandasjister
• Optikere
• Vinmonopolet
• Serveringssteder
• Virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv.
• Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
• Bensinstasjoner
• Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
• Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller
• Serveringssteder som ikke er en del av et kjøpesenter eller varehus kan holde åpent.
• Skjenkestopp.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt
• Treningssentre
• Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
• Museer
• Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
• Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, men unntak for steder hvor barn og unge under 20 år har slike aktiviteter.
• Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme med annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen.

Anbefalinger
• Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
• Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige.
• (Innbyggerne i ring 1 kan dra til fritidsbolig. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem) (Fredrikstad er i ring 2).
• Kommunene og fylkeskommunene bør ha forsterkede tiltak i kollektivtransporten. Dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
• Én-til-én-virksomheter, som for eksempel frisører, bør ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
• Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør vurderes karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter ved mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.
• Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet.

Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.


Sist oppdatert: 01. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.